“Görsel İletişim Alanındaki Disiplinlerarası Yaklaşımlar” kitabı tüm kitapçılarda

“Görsel İletişim Alanındaki Disiplinlerarası Yaklaşımlar” kitabı tüm kitapçılarda

“Görsel İletişim Alanındaki Disiplinlerarası Yaklaşımlar” kitabı tüm kitapçılarda

Pof. Dr. Erdoğan Köse’nin Editörlüğünü yaptığı “Görsel İletişim Alanındaki Disiplinlerarası Yaklaşımlar” kitabı tüm kitapçılarda ve internet satış sitelerinde..

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

İçinde bulunduğumuz 21. Yüzyılın ortaya çıkardığı teknoloji, üretim süreçlerini kökten değiştirmiş ve insanların büyük veri yığınları ile baş başa bırakmıştır. İnsanlara her yönden gelen verinin, enformasyonun ve bilginin insan tarafından algılanması ve buna göre bir davranış ortaya koyması kültürün şekillenmesinde önemli bir boyut haline gelmiştir.

Ortaya çıkan hızın getirisi görsel kavramını hayatımızın her alanına sirayet etmesine ve iletişimin en önemli yapı taşlarından birisi haline gelmesine yol açmıştır. Tarih, turizm, sanat tarihi, grafik tasarım, sinema, radyo ve televizyon, halkla ilişkiler ve diğer sosyal bilimlerin alanları ile sanat disiplini içinde bulunan diğer tüm alanların bir arada ve ilişkili düşünülmesi ve yapılan çalışmalarda birbirlerine kesişim noktaları üzerinden disiplinlerarası bir yaklaşımla bilimsel çalışmaların yapılması, elinizde tutuğunuz kitabın ortaya çıkmasına sebep olmuştur.

Kriter Yayınları tarafından yayımlanan “Görsel İletişim Alanındaki Disiplinlerarası Yaklaşımlar” kitabında 8 bilim insanının görsel iletişim ile kendi alanlarını ilişkilendirmesi sonucunda ortaya çıkan çalışmalar bulunmaktadır.

Bu bağlamda, Emir Bostancı “Postmodernizm Sürecinde Görsel İletişim Serüveni”, Gözde Özaltun “Artırılmış Gerçekliği Görsel İletişim Tasarımı Bağlamında Düşünmek”, Hakan Alp “Siyasal İletişimde Medyanın Haber Üretim Pratikleri ve Lider Görsel Tercihleri”, Kenan Subaşi “Popüler Kültür Ürünü Olarak Dizi Jenerikleri: ‘Dexter’ ve ‘Şahsiyet’ Dizisi Jeneriklerinin Biçim ve İçerik Açışından Karşılaştırılması”, Mehmet Salih Altın “Görsel Kültürde Görsel İletişim”, Meltem Güzel “Z Kuşağının İzleyici Alışkanlarında Görsel Kullanımının Etkisi Üzerinden Youtuber Kanallarının Analizi”, Müge Bekman “Kurumsal İmajın İnşasında Görsel İletişim Unsuru Olarak Lognun Kullanımı” ve son olarak Orhan Sevindik ise “Analysis of Undergraduate Departments of Visual Communitaion Design in Turkey in Terms of Learning Outcomes and Various Variables” isimli çalışmalarıyla kitapta yer aldılar.