Hadesten Taharet Nedir? Hadesten Taharet Nasıl Yapılır?

Hadesten Taharet Nedir? Hadesten Taharet Nasıl Yapılır?

Hadesten Taharet Nedir? Hadesten Taharet Nasıl Yapılır?

Taharet, kelimesinin kökeni Arapçadır ve Türkçeye Arapçadan geçmiştir. Taharet kelimesinin sözlük anlamı temizlik şeklindedir. İslam' içerisinde necaset adı verilen maddi pislikler ile Hades adı verilen hükmi pisliklerden temizlenme olmak üzere iki tür taharet mevcuttur. Bu konuların bilinmesi büyük bir önem arz eder.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Taharet Nedir?

Sözlükte temizlenmek ya da arınmak anlamında olan tahâre terim olarak bakıldığında maddî kiri ya da manevi pisliği gidermek” manasına gelir. İsim olarak ise “temizlik” şeklinde ifade edilir. Tuhr, “hayızdan temizlenme” manasında kullanılır.

Taharetin Kapsamı Nedir?

Taharetin başlıca iki bölümü bulunur. Birinci bölümünün kapsamı hadesten taharettir. Hadesten taharet içerisinde yer alan başlıca konular abdestsizlik, cünüp olma durumu, nifas ve hayız şeklindedir. İkinci bölümüne bakıldığında ise bu bölüm necasetten taharettir. Necasetten taharet, maddi olan kir veya pis şeklinde ifade edilir.

Abdestsizlik, cünüp olma durunu, kadınlar için hayız, istihaze ve nifas gibi hükmi pislik kabul edilen durumlar hadesi oluşturur. Abdestsizlik durumundan kurtulabilmek abdest almakla sağlanır. Abdest alma durumu küçük temizlik olarak da geçer. Cünüp olma, nifas ve hayız gibi durumlardan kurtulmak için ise boy abdesti almak gerekir. Boy abdestine gusül ya da büyük temizlik de adı verilir. Suyun bulunamaması durumunda ise hadesten tahareti gerçekleştirebilmek için teyemmüm yapılır. Hades bireylerin davranışlarına bazı sınırlamalar getirir ve bu sebeple taharet Müslümanlar için mecburi, farz ya da vacib olan temizlenme şeklidir.

Hadesten Taharet Nasıl Olur?

Hadesten taharet, din içerisinde oldukça büyük bir öneme sahip olan konulardan bir tanesidir. Hadesten taharet işlemini gerçekleştirebilmek için bir başka deyiş ile gözle görülmesi mümkün olmayan pisliklerden arınabilmek için iki teknik kullanılır. Bun tekniklerden bir tanesi gusül abdestinin alınmasını sağlamaktır. İkincisi ise normal olan namaz abdestinin alınmasıdır.