Hadis Nedir, Hadis-İ Şerif Ne Demektir? Hadis Çeşitleri Ve Örnekleri Nelerdir?

Hadis Nedir, Hadis-İ Şerif Ne Demektir? Hadis Çeşitleri Ve Örnekleri Nelerdir?

Hadis Nedir, Hadis-İ Şerif Ne Demektir? Hadis Çeşitleri Ve Örnekleri Nelerdir?

Hadis konusu İslam dini içerisinde oldukça önem arz eden konulardan bir tanesini oluşturmaktadır. Hadis, uyanıkken veya uyku halinde iken insana vahiy yoluyla gönderilmiş olan ilahi nitelikteki sözlerin kıssaya dönüştürülmesi durumunu ifade etmektedir.  

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Hadis Nedir?

Hadis sözcük manası itibari ile İslamiyet’in kabulü ile beraber esasında değişik bir mana kazanmıştır. Kur'an-ı Kerim mukabilinde Peygamber efendimizin sözlerinin sahabeler aracılığıyla aktarılması şeklinde kabul görmektedir. Peygamber efendimizin sözlerinin beraberinde fiil ya da davranışlarının sahabeler aracılığıyla aktarılması biçiminde de anlam kazanmış olan hadisler, metinlerden meydana gelmektedir.

Hadis İlmi Nedir?

Hadis ilminin kapsamına bakıldığında Rivayetü’l hadis ile Dirayetü’l hadis dahil olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Hadis ilminin esas hedefi ise Hz. Muhammed’in hadislerinin bir başka sözlerden korunmasını sağlamaktır. Bununla birlikte hadislerin karıştırılmasını, değiştirilmesini, bozulmasını veya sözlerin iftiraya uğramasını önlemektir. Hz. Peygamber’e atıfta bulunmuş olan sözlerin hakikatte kendine ait olup olmadığının hadis ilminin getirmiş olduğu kurallar ile meydana getirilmektedir.

Hadis-i Şerif Ne Demek?

İslam alimleri, dini konu ile alakalı hadislerin daha fazla Allah tarafından, peygamber olan Hz. Muhammed'e aktarılmış halde olduğunu bir başka deyiş ile vahyedilmiş olduğunu kabul etmektedir. Bunu açıklama durumunda ise Kur'an ayetlerini delil şeklinde göstermektedirler. Bahsedilen ayetlerde peygamber efendimizin sözünün kendisinin sözü olmadığı, bu sözlerin vahiy olduğu açık bir şekilde ifade edilmiştir.

Hadis Çeşitleri ve Örnekleri Nelerdir?

Hadisler farklı olan çeşitleri ile birlikte ortaya çıkmaktadır. Kimi hadisler esasında Kur'an-ı Kerim'de yer alan ayetlerin açıklaması özelliğinde bir başka deyiş ile Kur'an-ı Kerim'i teyit edici olan bir nitelik taşımaktadır. Örnek olarak verilirse; anne ile baba hakkı, yalancı şahitlik konusundaki hükümler yine mevcut hadisler ile bir kere daha teyit edilmektedir.

Kimi hadisler ise; tamamlayıcı özellik taşımaktadır. Ayetlerden açık bir şekilde ne anlamanın gerekli olduğunu Müslümanlara iletebilme amacı taşımaktadır. Örnek olarak verilirse, namaz kılma ibadeti Kur'an'da emredilmiş olmasına karşın namazın nasıl kılınacağına dair olan bir detay yer almamaktadır.