Hz. Cebrail'in Yaratılışı Nasıldır? Cebrail'in Görevleri Nelerdir, Kaç Kere Dünyaya İnmiştir?

Hz. Cebrail'in Yaratılışı Nasıldır? Cebrail'in Görevleri Nelerdir, Kaç Kere Dünyaya İnmiştir?

Hz. Cebrail'in Yaratılışı Nasıldır? Cebrail'in Görevleri Nelerdir, Kaç Kere Dünyaya İnmiştir?

Hz. Cebrail (a.s) dört büyük melekten bir tanesidir. Bu dört büyük meleğin hepsinin bir görevi bulunmaktadır. Hz. Cebrail'in (a.s) görevi ise vahiy meleği olmasıdır Hz. Cebrail, Allah (cc) tarafından peygamberlere vahiy meleği olarak gönderilmiştir

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Hz. Cebrail'in Yaratılışı Nasıldır?

Hz. Cebrail (a.s) Allah'ın (c.c) yaratmış olduğu 4 büyük melekten biridir. Bunun yanında Hz. Cebrail'e güven anlamına gelen emin ismi de verilmiştir. Bunun yanında Hz. Cebrail'in pek çok ismi de bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de de ismi geçmektedir. Kur'an'da kendisinden bahsedilirken Cibril ifadesi kullanılmıştır.

Hz. Cebrail'e verilen diğer isimler; Ruhulemin, Ruhulkudüs, Resül şeklindedir. Hz. Cebrail yaratılmış olan meleklerin en üstünü ve en büyüğü olarak bilinmektedir. Bunun yanında Allah'a (cc) en yakın melek olarak da bilinmektedir.

Hz. Muhammed (S.A.V.) Hz. Cebrail'den bahsederken büyük bir güce ve akla sahip olduğunu anlatmıştır. Bu nedenle de karşı konulmaz bir gücü bulunmaktadır. Hz. Cebrail'in isimlerinin dışında meleklerin efendisi anlamındaki "Seyyüd-ül Melaike" ismi ile de bilinmektedir.

Hz. Muhammed'e Hira dağındaki ilk vahiyi Hz. Cebrail getirmiştir. Hz. Muhammed' e ilk gelen emir oku anlamına gelen "ikra" olmuştur. Yahudilik ile Hristiyanlık dinlerinde de Hz. Cebrail'den bahsedilmektedir.

Cebrail'in Görevleri Nelerdir, Kaç Kere Dünyaya İnmiştir?

Hz. Cebrail, Allah'ın emirlerini ve buyruklarını peygamberlere iletmek ile görevlendirilmiştir. Hz. Muhammed'e de peygamberliği boyunca emir ve buyrukları getirmiştir. Bu nedenle Hz. Cebrail vahiy meleği olarak da isimlendirilmektedir.

Pek çok hadiste Hz. Cebrail'in Peygamber Efendimizin yanına insan suretinde geldiğinden bahsedilmektedir. Bunun yanında namaz, abdest ve diğer dini bilgileri de Peygamber Efendimize Hz. Cebrail öğretmiştir.

Hz. Muhammed (S.A.V.) İslam'ı yayarken Yahudiler tarafından sürekli dışlanmış be kendisinden mucize göstermesi istenmiştir. Mucizelerin gösterilmesinde Hz. Muhammed'e, Hz. Cebrail yardımcı olmuştur.