Hz. İdris Kimdir? Hz İdris'in Hayatı Ve Kıssası Nedir?

Hz. İdris Kimdir? Hz İdris'in Hayatı Ve Kıssası Nedir?

Hz. İdris Kimdir? Hz İdris'in Hayatı Ve Kıssası Nedir?

Meryem ve Enbiya Surelerinde adı geçen Hz. İdris, yeryüzüne gönderilen üçüncü peygamberdir. Hz. Adem ve Hz. Şit'ten sonra gelen Hz. İdris, ilk terzi ve ilk katip olarak bilinir. İşte Hz. İdris'in hayatı ve kıssası...

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

 Hz. İdris Kimdir?

 Hz. İdris, dünyaya gönderilen 3. peygamberdir. Aynı zamanda Hz. Cebrail'in vahiy getirdiği ilk peygamberdir.

 Onun peygamber olduğu dönemde yeryüzünde fesat ve adaletsizlik çoğaldı. Şeytan birçok insanı yoldan çıkararak zina, hırsızlık ve yalan gibi büyük günahları işlemesine neden oldu. İlk putperestler de Hz. İdris'in peygamberliğini ilan ettiği dönemde ortaya çıkmıştır. Hz. İdris, insanlara yalnızca tek bir ilah olduğunu tebliğ etti.

 Divan şairlerinden Neşati'nin kaleme aldığı Hilye-i Enbiya adlı kitapta, Hz. İdris hakkında detaylı bilgiler verilmiştir. Bu bilgilerden birçoğu dinimize İsrailiyat'tan geçmiştir.

 Hz. İdris'in Hayatı ve Kıssası Nedir?

 Hz. İdris, M. Ö 1400 yılında Babil yakınlarında dünyaya geldi. Kendisine içinde ilahi emirlerin ve yasakların yazılı olduğu 30 sayfa indirildi. Bu sayfalarda Allah'ın bir ve tek olduğu, kainattaki her varlığın Allah tarafından yaratıldığı yazılıdır.

 Hz. İdris, dünyadaki ilk terzidir. Ondan önce insanlar hayvan derileri giyerdi. Osmanlı döneminde kaleme alınan gazel, methiye ve kaside türündeki eserlerde Hz. İdris'ten terzilerin piri olarak bahsedilir. Peygamberin en önemli özelliklerinden bir diğeri sayı ve harfleri ilk defa kullanan kişi olmasıdır. Bu nedenle kendisinden ''ilk katip'' olarak bahsedilir.

 Bir başka rivayete göre Hz. İdris, yıldız bilimleriyle uğraşan ilk peygamberdir. Onun ''Nücum'' adı verilen bu bilim ile ilgili yazdıkları daha sonra Mısırlılar tarafından bulunmuş ve bilimsel araştırmalarda kullanılmıştır.

 Tasavvufi metinlerde de adı sıklıkla geçen Hz. İdris'in Allah tarafından göğün 4. katına yükseltildiğine inanılır. Rönesans döneminde yaşamış bazı ressamlar, göğün 4. katında Hz. İdris ile Hz. İsa'nın birlikte yer aldığı freskler çizmiştir.