Hz. İshak Kimdir? Hz İshak Peygamberin Hayatı Ve Kıssası Nedir?

Hz. İshak Kimdir? Hz İshak Peygamberin Hayatı Ve Kıssası Nedir?

Hz. İshak Kimdir? Hz İshak Peygamberin Hayatı Ve Kıssası Nedir?

Hz. İshak hayırlı peygamberler arasında yer almaktadır. Hz. İbrahim'in, Hz. Sare'den olan ikinci oğludur. Hz. İshak babasından öğrendikleri din kurallarını insanlara yaymak için çalışmıştır. Hz. İshak, Kur'an-ı Kerim'de adı geçen peygamberler arasında yer almaktadır.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Hz. İshak Kimdir?

 Hz. İshak peygamber, Hz. İbrahim'in ikinci oğludur. Görünüş olarak babasına benzediği söylenmektedir. Hz. İshak Peygamber babası Hz. İbrahim'in ölümünün ardından Şam bölgesinde peygamberlik yapmıştır. Allah (CC) Hz. İshak peygamberi seçkin ve hayırlı bir insan olarak ihsan eylemiştir.

 Bir takım rivayetlere göre Hz. İshak yaklaşık 160 yaşlarındayken Filistin'de Kudüs bölgesinde vefat etmiştir. Kabri babası Hz. İbrahim'in mezarının yanında bulunmaktadır.

 Hz. İshak Peygamberin Hayatı ve Kıssası Nedir?

 Hz. İshak Şam ile Filistin bölgesinde peygamberlik görevini yerine getirmiştir. İshak İbranice bir isimdir. Kelime anlamı olarak da gülmek manasına gelmektedir. Babası Hz. İbrahim, annesi ise Hz. Sare'dir. Hz. İshak Şam bölgesinde büyümüştür. Sonrasında ise Mekke'ye gitmiştir.

 Hz. İshak babasından öğrenmiş olduğu din kurallarını topluma yaymak adına çalışmalar yapmıştır. İki tane oğlu vardır. Bunlardan biri İys, diğeri ise Yakup'tur. Hz. İshak'tan sonra oğlu Hz. Yakup'ta peygamberlik görevini yapmıştır. Hz. Yakup'un bir diğer ismi ise İsrail'dir. Hz. İshak yaşadığı müddet boyunca insanlığa Allah'ın dinini anlatmış ve dini kuralları öğretmeye çalışmıştır.

 Hz. İshak Peygamberin ne meslek ile uğraştığı insanlar tarafından merak edilmektedir. İshak Peygamber (a.s) çobanlık mesleği ile uğraşırdı.

 Hz. İshak Peygamberin çeşitli mucizeleri de vardır. Hayvanlarla konuşmuştur. Mucizesi sayesinde bir koyun tek batında doksan kuzu doğurmuştur. Hz. İshak peygamberin mucizelerine şahit olan insanların imanlarında artış olmuştur. Bazı inanmayanlar da mucizelerden sonra iman etmişlerdir.

 Hz. İshak Peygamberin Kur'an-ı Kerim'de de ismi geçmektedir. Kur'an-ı Kerim'de 17 yerde Hz. İshak peygamberden bahsedilmektedir.