Hz. Lokman Kimdir? Hz. Lokman Hayatı Ve Öğütleri Nelerdir?

Hz. Lokman Kimdir? Hz. Lokman Hayatı Ve Öğütleri Nelerdir?

Hz. Lokman Kimdir? Hz. Lokman Hayatı Ve Öğütleri Nelerdir?

Hz. Lokman, Tıp için yapmış olduğu çalışmalar ile tanınmaktadır. Bu nedenle de Tıp hekimlerinin atası olarak kabul edilmektedir. Üstün zekası ve müthiş kavrama yeteneği ile de bilinmektedir. Bu özelliklerinden dolayı Allah (cc) tarafından kendisine bir takım ilimler verilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de de ismi geçmektedir.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Hz. Lokman Kimdir?

 Hz. Lokman, Lokman Hekim ismi ile de bilinmektedir. Kur'an'da kendisinden övgü ile bahsedilir. Bunun yanında halk efsanelerinde de adı sıklıkla geçmektedir. Bir takım İslam alimleri Hz. Lokman'ın peygamber olduğu düşünmektedir. Ancak genel kanı Lokman Hekimin peygamber olmadığı yönündedir.

 Hz. Lokman tıp alanında yapmış olduğu çalışmalar ile bilinmektedir. Bu nedenle kendisinden hakimlerin atası olarak da bahsedilmektedir. İslam dininden önce Lokman Hekim özlü sözleri, bilgeliği ve ömrü ile Araplar arasında öne çıkmış olan kişiliklerden bir tanesidir.

 Söylemiş olduğu özlü sözler nedeni ile kendisinden Lokmanü'l Hakim olarak da bahsedilmektedir. Çok yönlü kişiliği ile tanınmaktadır. Kur'an-ı Kerim'in 31. Suresi Lokman ismini taşır.

 Hz. Lokman Hayatı ve Öğütleri Nelerdir?

 Hz. Lokman, tüm hekimlerin piri olarak görülmektedir. Bir takım rivayetlere göre kendisi Eyyub-u Aleyhisselam neslinden gelmektedir. Bunun yanında pek çok peygambere de hizmet ettiği ile alakalı rivayetler bulunmaktadır.

 Hz. Lokman oldukça uzun bir ömür yaşamıştır. Bu sebeple lakabı uzun ömürlü olarak belirlenmiştir. Hz. Lokman'a hekimlik ilmi Allah (cc) tarafından verilmiştir. Kendisi hekimlerin atası olarak nitelendirilmektedir. Kur'an'da Hz. Lokman'dan övgü ile bahsedilir.

 Hz. Lokman'ın nerede doğduğu tam olarak bilinmemektedir. Babasının ismi Baura'dır. Kendisinin Hz. Eyüp'ün soyundan olduğu bilinmektedir. Bitkileri kullanarak çeşitli ilaçlar üretmiştir. Tıp ambleminde kullanılan yılan sembolünün Hz. Lokman'dan geldiği rivayet edilmektedir.

 Hz. Lokman oğluna söylemiş olduğu öğütler ile de bilinmektedir. Bu öğütlerden biri;

 "Ey oğul! geçmişte sana düşman olana asla güvenme" şeklindedir.