Hz. Mikail Kimdir? Mikail'in Görevleri Ve Özellikleri Nelerdir?

Hz. Mikail Kimdir? Mikail'in Görevleri Ve Özellikleri Nelerdir?

Hz. Mikail Kimdir? Mikail'in Görevleri Ve Özellikleri Nelerdir?

Dinimize göre 4 büyük melek vardır. İsrafil'in adı Kuran-ı Kerim'de Münadi, yani çağıran, davet eden olarak geçer. İsrafil, kıyamet gününde Sur borusuna üfleyecek olan melektir. Vadesi dolan kulların ruhlarını alan melek ise Azrail'dir. Diğer iki büyük melek ise Cebrail ve Mikail'dir.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

 Hz. Mikail Kimdir?

 Hz. Mikail, Kuran'ı Kerim'de ismi geçen 4 büyük melekten biridir. Peygamber efendimiz her namazdan sonra Cebrail ve Mikail için dua okurdu.

 Mikail sadece İslam'da değil, diğer semavi dinlerin kutsal kitaplarında da adı geçen melekler arasında yer alıyor.

 Peygamber efendimizin Hz. Mikail ile ilgili olan birçok hadisi, Kutub-u Sitte'de yer alır. Bunlar arasında en bilinen Hz. Muhammed'in Cebrail ile olan konuşmasıdır. Peygamber efendimiz bir gün Cebrail'e Hz. Mikail'in neden hiç gülmediğini sorar. Cebrail Aleyhisselam da cevaben şöyle der:

 ''O, cehennem ateşinin yandığını gördü. O zamandan beri bir kez bile gülmedi.''

 Mikail'in Görevleri ve Özellikleri Nelerdir?

 1- Yağmur yağdırarak yeryüzünde bulunan tüm canlıların rızıklarını vermek.

 2- Mevsimler, yağışlar, güneşin doğuşu ve batışı gibi doğada her gün tanıklık ettiğimiz tüm olayları Hz. Mikail ayarlar.

 3- Hz. Mikail'in tek görevinin doğa olaylarını ayarlamak olduğunu zannedilse de hem Kuran'ı Kerim'de ve hem de hadislerde başka görevleri de yerine getirdiği ifade edilmektedir. Hz. Mikail, Cebrail ile birlikte peygamber efendimize vahiy getiren bir diğer melekti. Bu nedenle peygamber efendimiz, gece namazlarından sonra her ikisinin adını zikreder ve onlar için dua ederdi.

 4- Hristiyanlığa göre üstün vasıflara sahip en büyük ve en güçlü melek Mikail'dir. O sadece doğadaki olayları değil tüm kainatın düzeninden sorumludur.

 5- Bazı kaynaklarda Hz. Mikail'in İsrafil ile birlikte kıyamet gününe kadar Levh-i Mahfuz'u koruyacağı yazılıdır.