Hz. Yakup Kimdir? Hz. Yakup'un Hayatı Ve Kıssası… Hz. Yakup'un Mucizeleri Nelerdir?

Hz. Yakup Kimdir? Hz. Yakup'un Hayatı Ve Kıssası… Hz. Yakup'un Mucizeleri Nelerdir?

Hz. Yakup Kimdir? Hz. Yakup'un Hayatı Ve Kıssası… Hz. Yakup'un Mucizeleri Nelerdir?

Nisa, Al-i İmran ve Bakara Suresinde adı geçen Hz. Yakup, Hz. İbrahim'in torunu ve Hz. Yusuf'un babasıdır. Hz. Yakup, genellikle Hz. Yusuf kıssası ile birlikte anlatılır. İşte Hz. Yakup'un hayatı ve mucizeleri...

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

 Hz. Yakup Kimdir? 

 İsrailoğullarının atası olarak bilinen Hz. Yakup'un lakabı İsrail'dir. Onun soyundan gelen kişiler ise Beni İsrail olarak nitelendirilir.

 Hz. Yakup sabırlı ve adil bir peygamberdi. Hayatı boyunca her zaman adaleti gözetmiş ve hiç kimseye haksızlık yapmamıştır. Kutub-ı Sitte'de, Hz. Muhammed'in Hz. Yakup için O Kerimoğlu Kerim bir peygamberdi dediği rivayet edilir.

 Hz. Yakup'un Hayatı ve Kıssası

 Hz. Yakup M. Ö 7. yüzyılda Filistin'de doğmuştur. Babası Hz. İshak'tır.

 Hz. Yakup'un 12 çocuğu olmuştur. Bu çocuklardan biri de Hz. Yusuf'tur. Yusuf ismi diğer semavi dinlerin kutsal kitaplarında ''Yosef'' olarak geçer. Diğer çocuklarının isimleri ise Bünyamin, Dina, Zebulun ve Şimon'dur.

 Kardeşleri Hz. Yusuf'u kıskandıkları için onu bir kuyuya atmıştır. Yoldan geçen bir kervan tarafından bulunan Hz. Yusuf Mısır'a köle olarak satılmıştır. Hz. Yusuf, sabrederek birçok çileye dayanmış ve en sonunda Mısır'ın hükümdarı olmuştur.

 Hz. Yusuf, hükümdar olduktan sonra babası Hz. Yakup'u yanına getirtti. Hz. Yakup, son yıllarını oğlunun yanında huzurlu bir şekilde geçirdi.

 Hz. Yakup'un Mucizeleri Nelerdir?

 Tevrat ile İncil'de Hz. Yakup ile ilgili birçok mucize anlatılmaktadır. Bunlardan en bilineni insan kılığına girmiş olan bir melek ile güreşmesidir. Gece yarısında başlayan güreş sabaha kadar sürmüş, melek Hz. Yakup'un uyluk kemiğini çıkarmasına rağmen peygamber güreşmeye devam etmiştir.

 Kuran'ı Kerim'de Hz. Yakup ile ilgili anlatılan mucize ise şu şekildedir:

 Oğlu Yusuf'a aşırı düşkün olan Hz. Yakup onun kaybolmasından sonra günler boyunca ağlamıştır. Yıllar sonra Hz. Yusuf'un gömleğini ona getirdiklerinde ise gözleri açılmıştır.