İftitah Tekbiri Ne Demek, Okunuşu Nedir? İftitah Tekbiri Nasıl Alınır?

İftitah Tekbiri Ne Demek, Okunuşu Nedir? İftitah Tekbiri Nasıl Alınır?

İftitah Tekbiri Ne Demek, Okunuşu Nedir? İftitah Tekbiri Nasıl Alınır?

Müslümanlar için farz olan namaz iftitah tekbiri ile başlar. Namaza başlarken 'Allah-u Ekber' ile başlanır. Bu kelime iftitah tekbiri olarak tanımlanmaktadır. Peki, iftitah tekbiri nasıl alınır, okunuşu nedir?

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

 İftitah tekbiri ne demek, okunuşu nedir?

 Açma, başlama, açılma giriş gibi anlamlara gelen iftitah namazın birinci rukunu olarak geçmektedir. İftitah tekbiri Ala Suresinin 14/15. ayetinde geçmektedir. 'Arınan Rabbinin ismini anıp da namazı eda edenler kurtuluşa erer.' buyrulmaktadır. Rasulullah (sav): 'Namazın başlayışı tekbir iledir (Ebu Davud).' buyurmaktadır.

 İftitah Tekbiri Nasıl Alınır?

 Namaza başlama tekbiri olan iftitah tekbiri 'Allah-u Ekber' şeklindedir ve tekbir alırken Hanefi mezhebine göre eller kulak hizasına getirilir. Baş parmak kulak memesi hizasına getirilir. ve eller göbek altında bağlanır. Sağ el sol elin bileğini tutar. Şafilerde ise göğüs hizasına getirili ve eller göbek üstüne bağlanır ve sağ el sol kolun üzerine bileğin üzerini tutar. Bayanlarda hanefilerde eller göğüs hizasına getirilir ve eller göğse bağlanır.

 İftitah Tekbirinin Şartları

 Mü'minler için farz olan namazın ilk rüknü olan iftitah tekbiri bazı şartlara sahiptir. Bu şartlar şu şekildedir:

 1- Niyetle tekbir arasında içmek, yemek ve konuşmak caiz değildir.

 2- Tekbir ayakta ve kıbleye dönük bir vaziyette alınır.

 3- Önce niyet edilir ve sonra tekbir alınır.

 4- Tekbir yalnız iken kılan kişinin kendisi duyacağı şekilde alınır.

 5- Tekbir getirirken 'Allah' lafzındaki A uzatılmaz.

 6- Diğer adı da tahrime olan iftitah tekbiri sonrasında dünya ile alaka kesilir.

 İftitah tekbiri bayanlarda ve erkeklerde farklı şekillerdedir. Dört mezhebe göre iftitah şekli farklıdır. Cemaatle kılınan namazda iftitah tekbiri yüksek sesle getirilir. İmamın iftitah tekbiri bütün cemaat tarafından duyulması gerekir. İftitah tekbiri almadan namaza başlanmaz.