Kurban Kaç Gün Kesilir? Bayramın Son Günü Kurban Kesilir Mi?

Kurban Kaç Gün Kesilir? Bayramın Son Günü Kurban Kesilir Mi?

Kurban Kaç Gün Kesilir? Bayramın Son Günü Kurban Kesilir Mi?

Kurban kelimesinin Arapça olarak ifadesi ذِبْح ya da hedy şeklindedir. Dini bir terim olarak Allah'a yaklaşabilmek ve Allah'ın rızasını kazanabilmek niyeti ile kesilebilen, kurban edilmekte olan hayvan anlamına gelir.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Kurban Bayramı'nda içerisinde kurban kesmek hem dini olarak hem de toplumsal olarak büyük bir öneme sahip olan ibadet türüdür. İbadet amacı ile belirli koşulları taşıyan hayvanın usulüne uygun bir biçimde kesilmesi ve bu gayeyle kesilen hayvanı ifade etmektedir. 

 Kurban Kaç Gün Kesilir ve Son Gün Kesilmesinde Bir Sakınca Var mıdır?

 Kurban kesim zamanı Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre, bayram namazı kılınan alanlarda bayram namazının kılınmasından sonra olur. Bayram namazı kılınmayan alanlardaysa fecirden bir başka ifade ile sabah namazı vaktinin girmesinin ardından başlar. Hanefîlere göre ise bayramın üçüncü gününün akşamına kadar devam eder. Bu süre zarfı içerisinde gece ve gündüz zamanlarında kurban kesilmesinde bir sakınca yoktur. Ancak kurbanların gündüz vakitleri içerisinde kesilmesi çok daha uygun olmaktadır. Şâfiîlere göreyse dördüncü günü, gün batımı süresine kadar kesilmesinde bir sakınca görülmez. 

 Kurban ibadeti Neden Gerçekleştirilir?

 Sözlükte kurban, Allah’a yakınlaşma imkanı veren ve buna vesile olan şey manasına gelir. Dini bir ifade alarak ise, Allah’a yaklaşmak, bununla birlikte O’nun rızasına erebilmek için ibadet amacı ile belirli koşulları taşıyabilen hayvanı usulüne göre kesmeyi ifade eder. Akıl sağlığı yerinde olan, mukim, hür ve dinî ölçülerin belirlediği durumlara göre zengin sayılmakta olan mümin, Allah'ın rızasını kazanmak amacı ile kurban kesmekle hem Cenab-ı Hakk’a yaklaşabilmekte, hem de maddi açıdan durumlarının yetersiz olması nedeniyle kurban kesemeyen kişilere de yardımda bulunur.

 Kurban Kestikten Sonra Namaz Kılmak Gerekli midir?

 Esas olarak bakıldığında Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre kurban namazı şeklinde bir namaz bulunmamaktadır. Bu namazın dini olan bir gereklilik olduğu kanaati ya da inancı yanlış olmaktadır. Bunun dışında bireyler nafile namaz kılınmasının mekruh olmadığı bir vakit içerisinde, sebepli ya da sebepsiz istediği kadar nafile namaz kılabilir. Kurban kesen birey de böyle bir ibadeti gerçekleştirme imkânına sahip olduğu için Allah’ın vermiş olduğu nimete şükür etmek amacı ile iki rekât nafile namaz kılasında bir sakınca görülmemektedir.