Kurban Kimlere Düşer, Kimler Kurban Kesmelidir? Ailede Kurbanı Kim Keser?

Kurban Kimlere Düşer, Kimler Kurban Kesmelidir? Ailede Kurbanı Kim Keser?

Kurban Kimlere Düşer, Kimler Kurban Kesmelidir? Ailede Kurbanı Kim Keser?

Ramazan Bayramı ve Kurban bayramı İslam dünyasının iki büyük bayramıdır. Her yıl tüm dünyada yaşayan yüz milyonlarca Müslüman aynı anda bu iki bayramı kutlar. Kurban bayramı, Hicri takvime göre zilhicce ayının onuncu gününden itibaren kutlanmaya başlar ve 4 gün sürer. Zilhicce ayının 9.günü ise arife günüdür. Zilhicce ayının 10., 11. ve 12.gününe "Eyyam-ı nahr" denmektedir.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Bunun anlamı ise "kesim zamanı"dır. Çünkü bu günlerde kurban bayramı kurbanının kesimi gerçekleştirilir. İslami terim olan "kurban" esasında mana olarak "Allah'a yaklaşmak ve O2nun rızasını kazanmaktır". Gerçekten de kurban bayramının böylesine derin bir manası vardır. Kulun, Allah'a teslimiyetinin ve O'na karşı şükrünün ifadesidir.

 Kurban Kimlere Düşer, Kimler Kurban Kesmelidir?

 Kurban bayramında yerine getirilen kurban ibadeti diğer ibadetlerden farklı olarak bir yönü ile de müminin mali olanakları ile ilgilidir. Bu sebeple kimlere kurban düşer yani kimler kurban kesmekle mükellef kılınmışlardır sorusuna cevapları başlıklar altında şu şekilde sıralamak mümkündür:

Bir müminin kurban ibadetinden sorumlu tutulabilmesi için her şeyden önce akıl sağlığının yerinde olması gerekir. Akli dengesi yerinde olmayan kişi isterse mali yönden çok güçlü olsun; kurban kesmekle mükellef değildir.

Kurban ile yükümlü olabilmesi için bir müminin buluğa ermiş olması gerekir. Yani ancak ergenliğe girmiş kişiler kurban kesmekle mükellef kılınabilirler.

Kurban kesmekle mükellef tutulabilmek için aranan diğer bir şart da; müminin, dinene zengin sayılacak kadar bir malvarlığının bulunmasıdır.

Kurban kesmekle mükellef olan kişinin; temel ihtiyaçlarından ve borçlarından başka 80,18 gr. altın yahut eşdeğer para veya eşyasının bulunması gerekir. Bu şartları taşıyan müminin kurban kesmesi farzdır.

Kurban kesmek için yukarıdaki nisabı ulaşıldıktan sonra üzerinden 1 yıl geçmesine lüzum yoktur. Oysa kurbandan farklı olarak zekat için 1 yıllık süre şartı vardır.

Kurban ibadeti bir yönüyle mali bir ibadettir.

Ailede Kurbanı Kim Keser?

 İslamiyet'te ibadet bireyseldir. İbadetten sorumluluk, ceza ve mükafat da bireyseldir. Bu durumda bir ailede karı-koca ve çocukların her birinin ayrı ayrı kurban kesme mükellefiyetini doğuracak şartları taşımaları halinde her birinin ayrı ayrı kurban kesmesi gerekir. Kurban ibadetinin yükümlülüğü de bireysel olduğu için her bir mümin kendi durumunu tespit edip ona göre hareket etmekle yükümlüdür.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı