Lafzi Yorum Nedir? İslam Hukukunda Lafzı Yorum Ne Anlama Gelir?

Lafzi Yorum Nedir? İslam Hukukunda Lafzı Yorum Ne Anlama Gelir?

Lafzi Yorum Nedir? İslam Hukukunda Lafzı Yorum Ne Anlama Gelir?

Özellikle hukuki alanda karşılaşılan bir terim olan lafzı yorum kelimeleri hukuk kuralının anlamını ve yorumunu gerektiren durumlarda kullanılmaktadır. Lafzı yorum kelimesi İslam hukukunda da bir kuralı yorumlamak ve anlamını derinliğiyle ele alıp sonuca varmak şeklinde bazı inceliklere dikkat edilerek kullanılan bir tabirdir.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

 Lafzı Yorum Nedir?

 Önceden belirlenmiş bir hukuk kuralına tamamen bağlı kalarak yeni bir hukuki konuda karar vermeye yarayan yorumlama ve anlamlandırma işine lafzı yorum denilmektedir. Lafzı yorum oluşabilmesi için konunun kural ile bağlılığı bulunmalı ve kesin kabulü ile yol gösterici işlevi olmaktadır.

 İslam Hukukunda Lafzı Yorum Ne Anlama Gelmektedir?

 İslam hukukunda lafzı yorum çok incelikli ve konu hakkında en yüksek bilgiye sahip kişilerin yapabileceği bir durumdur. İslam hukukunda kurallar Kuran, hadis ve sünnet kaynağıyla elde edildikten sonra icma ve diğer kaynaklar ile yorumlanarak fıkhi kurallar ve fıkhi mezheplerle uygulanmakta ve her fıkhi mezhebin belirlenen kurallarda kaynağı aynı olmaktadır.

 Önceden belirlenmiş kurallarda güncel olarak kuralın lafzı yorumunu yapmak zaman zaman gerekli olabilmektedir. Bu durumda lafzi yorum yapabilmek için fıkhi kaynaklarda üstün bilgiye ulaşmak ve sünnete ittiba yani sünnete uyum göstermek gerekmektedir.

 ​​​​​​İslam dininde lafzi yorum yapma özelliği herkesin yapamayacağı gibi özellikle fıkhi konularda esas kaynaklara uymadan karar vermek yasaklanmıştır. Herhangi bir konuda fetva verilmediği gibi lafzı yorum yapmak da çok incelikli olarak değerlendirilmesi gereken bir konu olmaktadır.

 Tüm İslami kaynaklara uyularak yeni bir konuda eskiden belirlenmiş bir kuralın lafzı yorumunun yapılması ve buna uygun davranılması da şartları yerine getirdikten sonra mümkün olmaktadır.

 Günlük hayatta yaşanan gelişmeler karşısında fıkhi kurallar lafzı yorum ile yorumlanarak yaşam içerisinde dine uygun yaşamaya ve akılda soruların kalmasına engel olarak kolaylık sağlamaktadır.