Mehdi Nedir, Kimdir? Mehdinin Alametleri Nelerdir, Geldiğinde Neler Olacak?

Mehdi Nedir, Kimdir? Mehdinin Alametleri Nelerdir, Geldiğinde Neler Olacak?

Mehdi Nedir, Kimdir? Mehdinin Alametleri Nelerdir, Geldiğinde Neler Olacak?

Mehdi kelimesi Arapça kökenli olan bir kelime türüdür. Türkçeye de Arapçadan geçmiştir. İslam içerisinde ahir zaman adı verilen zaman diliminde geleceğine ve İslam açısından dünya hâkimiyetini gerçekleştirebileceğine inanılmış olan kurtarıcı kişi şeklinde tanımlanır. "Hidayete erdirilen veya hidayete vesile olabilen" manalarına gelir. "Kendisine rehberlik edilebilen", Allah tarafından yol gösterilebilen, hususi ve kişisel bir stilde Allah'ın hidayetine nail olabilen kişi anlamındadır.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

 Hz Mehdi Kimdir? 

 Mehdi kıyamet gününe yaklaşırken ortaya çıkabilecek olan ve bütün iman eden kişileri hidayete erdirecek şahıs olarak kabul edilir. Bugün pek çok kişi Hz. hazreti mehdinin yakın bir zaman içerisinde ortaya çıkacağını düşünmektedir. Bunun temel sebebi ise kıyamet alametleri ile ilgili olmasından dolayıdır.

 Hz Mehdi Alametleri Nelerdir?

 Hz Mehdi'nin geleceğine dair pek çok alamet bulunur. Bu alametleri şu şekilde sıralamak mümkündür:

Hz. Mehdi'nin geleceği Hz. Muhammed (S.A.V.) tarafından müjdelenen bir durumdur. Kıyamet gününe yakın bir zamanda dünyaya geleceği bilinir. Hz. Mehdi geldiği vakit dünyada barış ve refah ortamı yayılacaktır. Bu süreç içerisinde yecüc ve mecücü isimlerine sahip varlıklar da serbest bir şekilde kalacaktır.

Hz. Mehdi'nin çok güzel bir yüzü olduğu ve bununla birlikte alnında bir iz bulunduğu belirtilmiştir. Altınlar ile birlikte gelerek bir ordu kuracağı söylenir. Ordusu ile kötülükler ile savaşarak adaleti ve huzuru dünyaya getirecektir.

Hz. Mehdi'nin gelmesinden önce dünyada çok büyük bir kargaşa ortamı mevcut olacağı belirtilir.

Hz. Mehdi'nin gelmesinden sonra ise dünya üzerinde yedi yıl boyunca hüküm sürecektir.

Hz Mehdi, açık olan bir alnı ve arıca ince burunlu olmasıyla bilinir.

Hz Mehdi Gelince Ne Olacaktır?

 Kıyamet alametleri ise kuranı kerimde geçmekte olan ve peygamberin aktardıkları şu biçimdedir:

İlk olarak pek çok ev üst üste oturacak ve beraber yaşayacaklar.

Sahtecilik ve yalan en yüksek seviyesine ulaşacaktır.

Deccal dünyanın her bölgesine egemen olacaktır ve bütün insanları kötülüğe sürükleyecektir.

Hazreti mehdi dünyaya gelecektir ve Mezopotamya da bulunan kâfirler ile savaşacaktır.