Ölüye Kurban Kesilir Mi? Ölmüş Kimseler İçin Kurban Kesilir Mi?

Ölüye Kurban Kesilir Mi? Ölmüş Kimseler İçin Kurban Kesilir Mi?

Ölüye Kurban Kesilir Mi? Ölmüş Kimseler İçin Kurban Kesilir Mi?

Son zamanlarda sıklıkla yaygınlaşma eğilimini gösteren ve “kabir kurbanı” ya da “ölü kurbanı” şeklinde adlandırılan bir kurban türü dinen bulunmaz. Bunun dışında ölmüş olan birisi için ya da sevabının ölüye bağışlanması için kurban kesilmesinde herhangi bir sıkıntı bulunmaz.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Kurban Nedir?

Kurban, sözlük anlamı itibari ile yakınlaşmak ya da yaklaşmak şeklinde olmaktadır. Dini açıdan ise Allah’a yaklaşmak ve yine Allah’ın rızasını kazabilmek adına fedakârlık ederek kesilen hayvanı ifade eder. Bir başka tanıma göre ise, dinsel nitelikteki bir buyruğun ya da bir adağın yerine getirilmesi amacı ile kesilen hayvanı kapsar. Kurban ibadeti günümüzde oldukça yaygın olan bir ibadet çeşididir. Kurban ibadeti ile Allaha yakınlaşma vesile olunur. Bir başka deyişle kurban bu yolda bir aracıdır.

Ölü Olan Kimseler İçin Kurban Kesilir mi?

Ölü için kurban kesme konusunda, Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre dinimizde ölü kurbanı ya da kabir kurbanı diye bir kurban çeşidi bulunmamaktadır. Ancak, kurbanın sevabının ölüye bağışlanması amacı ile kurban kesilebilir. Bununla birlikte kurban borcu mevcut olup hayatta iken vasiyet etmiş olan kişinin bırakmış olduğu miras da yeterli düzeyde ise mirasçıları tarafından bahsedilen vasiyetinin yerine getirilmesi gerekmektedir.

Tâbiînden olan Haneş’ten bir rivayet edilmiştir ve o rivayet şu şekildedir: “Ben Ali’yi (r.A.) iki koçu aynı anda kurban eder iken gördüm de kendine; ‘Bu da nedir?’ şeklinde sordum. ‘Resûlullah (s.A.S.) sağ iken kendisinin yerine benim bir kurban kesmemi vasiyet etmişti. İşte şimdi ben de onun yerine bu kurbanı kesiyorum.’ yanıtını verdi.” Bu rivayete bakıldığında Hz. Ali, kurbanı kesme sebebi olarak Hz. Peygamberin (s.A.S.) kendine bu durumu vasiyet etmesini göstermektedir. Bundan dolayı bu hadis, şayet vasiyeti yoksa ölü için kurban kesileceğine işaret etmez.

Ölen Kişinin Vasiyetinde Yoksa Kurban Kesilir mi?

Ölen kişinin kurban kesmek ile ilgili herhangi bir vasiyeti bulunmuyorsa, ölen kişiler için mirasçılarının bit kurban kesmesi gerekli olmaz. Bunun dışında bir kişi, sevabını ölmüş olan annesine ya da babasına veya diğer yakınlarına bağışlayabilmek amacı ile kurbanını farklı hayır kurumlarına ya da muhtaç ve fakir kişilere bağışlayabilir.