Savaş Ayetleri Nelerdir? Kuran-I Kerim'de Savaş İle İlgili Ayetler Hangileridir?

Savaş Ayetleri Nelerdir? Kuran-I Kerim'de Savaş İle İlgili Ayetler Hangileridir?

Savaş Ayetleri Nelerdir? Kuran-I Kerim'de Savaş İle İlgili Ayetler Hangileridir?

Kur'an-ı Kerim 114 sureden oluşmaktadır. Savaş ile alakalı da pek çok ayet bulunmaktadır. Ancak İslam dininde barış her zaman asıl olmuştur. Savaş ise şarta bağlı olarak istisna durumlar şeklinde görülmektedir.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Savaş Ayetleri Nelerdir?

Kur'an-ı Kerim'de savaşın yalnızca kendini savunmak amacı le yapılması gerektiğinden bahsedilmektedir. Aksi bir durumda ise savaş sadece şeytanı izlemek olarak nitelendirilmiştir.

İslamiyet'in yayılmaya başladığı ilk yıllarda savaş yasaklanmıştı. Ancak zamanla insanlar zulüm gördükleri için savaşa izin verildi.

Kur'an'da yalnızca kendini savunmak amacı ile savaş yapılması gerektiği, ganimet ya da başka bir amaçla değil sadece Allah yolunda savaşılması gerektiği bildirilmiştir. Ancak savaş durumunda aşırıya kaçılmaması gerektiğinden de bahsedilmiştir.

Allah (cc) Kur'an-ı Kerim'de farklı din mensuplarına karşı düşmanlık beslenmemesi ve adil davranılmasını emretmiştir. Bu durum İslam'ın nasıl barışçıl bir din olduğunu da göstermektedir.

Kur'an-ı Kerim'de Savaş İle İlgili Ayetler Hangileridir?

Kur'an-ı Kerimde savaş ile ilgili bir takım ayetler bulunmaktadır. Bunlar;

Bakara Suresi 117, 190, 191,193, 216, 217, 244, 246, 279. ayetler

Al-i İmran Suresi 111, 121, 146, 156, 167. ayetler

Nisa Suresi 71, 74, 75, 76, 77, 84, 90, 101. ayetler

Maide Suresi 24, 33, 64. ayetler

Enfal Suresi 1, 16, 39, 57, 65. ayetler

Tevbe Suresi 13, 29, 36, 38, 39, 41, 83, 107, 111, 123. ayetler

Nahl Suresi 81. ayet

Hac Suresi 39. ayet

Neml Suresi 33. ayet

Ahzab Suresi 20 ve 25. ayetler

Muhammed Suresi 4, 20, 21. ayetler

Fetih Suresi 16 ve 22. ayetler

Hucurat Suresi 9.ayet

Hadid Suresi 10. ayet

Haşr Suresi 11, 12, 14. ayetler

Mümtehine Suresi 8. ve 9. ayetler savaş ile ilgilidir.

İslam dininde saldırı amacı ile değil savunma amacı ile yapılan savaşlar uygun görülmektedir. Savaşların Allah yolunda ve aşırıya kaçmadan yapılması emredilmiştir. Din ile ilgili savaşmayan ve Müslümanları yurdundan çıkarmayan farklı dinden olanlar ile iyi ilişki kurmak İslam dininde normal karşılanmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de de konu ile alakalı ayetler bulunmaktadır.

Allah Kur'an-ı Kerim'de farklı din mensuplarından olan kişilere ile barışçıl davranılması gerektiğini emretmektedir. Bu da İslam dininin ne kadar barışçıl bir din olduğunu göstermektedir.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı