Tefsir Nedir, Tefsir Usulü Ne Demektir? Tefsir Tdk Sözlük Anlamı Nedir?

Tefsir Nedir, Tefsir Usulü Ne Demektir? Tefsir Tdk Sözlük Anlamı Nedir?

Tefsir Nedir, Tefsir Usulü Ne Demektir? Tefsir Tdk Sözlük Anlamı Nedir?

Arapça bir kelime olan tefsir sözcüğü, Türkçede yaygın bir biçimde kullanılmaktadır. Cümle içinde oldukça sık kullanılır. Fesr kökünden türemiş olan tefsir, Kuran-ı Kerim'in yorumlanması için kullanılır. Sözlükte ''beyan etmek ya da açıklamak'' anlamlarına gelebilen tefsir sözcüğü, dini literatürde yer alır. Kuran-ı Kerim'in sistematik bir biçimde açıklanması için kullanılmakta olan tefsir, çeşitli tanımları da beraberinde getirir.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Türk Dil Kurumu'na Göre Tefsir Etmek Ne Demektir?

Türk Dil Kurumu'na göre tefsir etmek yorumlamak manasına gelir. Kuran-ı Kerim'in iyi bir biçimde anlaşılabilmesi için tefsir edilmesi gerekmektedir. Ayetlerin açıklanabilmesi için Kuran-ı Kerim tefsir edilir. Bununla birlikte tefsir işleminin eksiksiz bir biçimde yapılması gerekir. Kuran-ı Kerim'de çoğu ayetlerin ayrı bir şekilde yorumlanabilir olması durumu, tefsir etmek hakkında farklı görüşlerin meydana gelmesine neden olmuştur.

Tefsir Usulü Ne Demektir?

Kuran-ı Kerim'in insanlar tarafından kolay bir biçimde anlaşılması manasına gelen tefsir usulü, ulumu'l Kur'an kelimesiyle aynı anayı içerir. Gelişmiş olan bir bilim içinde yer alan tefsir usulü, Türkçe içerisine Arapçadan yerleşmiştir. Metot, yöntem, esas ve ilke anlamlarına gelebilen tefsir usulü, Kuran-ı Kerim'i anlayabilmek için kullanılmakta olan tüm metotları içerir.

Kuran-ı Kerimin Tefsir Edilmesinin Amaçları Nelerdir?

Tefsirciler tarafından ilk müfessir kabul gören Muhammed, Kuran'ı tekrar Kuran ile tefsir etmiştir. Bu nedenle Kuran-ı Kerim’in tefsir edilmesi oldukça önemli olan bir işlemdir. Kuran-ı Kerimin tefsir edilmesinin çeşitli ve çok sayıda amacı bulunur. Bu amaçlar şu şekilde sıralanabilir:

Metnin tarzını belirleyebilmek

Kuran'da anlaşılmayan ya da bilinmeyen kelimelerin, deyimlerin, cümlelerin ve benzeri ifadelerin anlaşılmaya çalışması

Ayetlerin anlamlarını netleştirebilme

Ayetler içerisinde kanun ve kurallar çıkartma

Metafor ve temsili konuşmaların altında yatan fikirleri açıklama

Kuran kıssalarının açıklanabilmesi

Gibi çeşitli amaçlar ile tefsir işlemi gerçekleştirilir.