Tevhid Nedir, Tanımı Nasıl Yapılır? Tevhid İnancı Ne Demektir?

Tevhid Nedir, Tanımı Nasıl Yapılır? Tevhid İnancı Ne Demektir?

Tevhid Nedir, Tanımı Nasıl Yapılır? Tevhid İnancı Ne Demektir?

Tevhit veya tevhid tektanrıcılık kelimesinin İslam terminolojisi içerisindeki karşılığıdır. Tevhid Allah'ın isimleri ve sıfatları konusunda oluşabilecek şirki reddetmektir. Araf suresinin 180. Ayetinde "En güzel adlar Allah'ındır" denmiştir. Antropomorfizm ya da onu mahlûkata benzetebilmek teolojik şekilde reddedilen bir davranış olmuştur.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Tevhid Nedir?

Tevhid kelimesi Arapça vahdet olan "bir olmak" kelime kökünden türetilir. İslami terminoloji kapsamında din felsefecileri bu sözcüğe Allah için kullanılması durumunda ayrıca bir birleştirme, eklenti, bitişik, birleşik karışım olma manalarının yüklenmesine de karşı çıkmışlardır ve bunları da şirk olarak tanımlamışlardır. Tevhid, "Lâ ilâhe illallah" cümlesi aracılığı ile ifade edilmekte olan, Allah'tan başka tanrıların reddedilip tanrı olarak sadece onu kabul etmek manasına gelen bir ilkeyi ifade eder. İslam'a giriş bölümünün anahtarı kabul edilir.

Tevhid İnancı Ne Demektir?

Tevhit kelimesi esasında isim soylu olan bir kelimedir. Esas olarak bu kelimenin manası Allah’ın hiçbir ortağının mevcut olmadığı, yeri ve göğü her şeyi Allah'ın yarattığı düşüncesine olan imandır. Son senelerde artan araştırmalar doğrultusunda pek çok dinin de temelinde esasında tevhit inancı bulunur.

İslam dinine göre cennete girebilmesi için gönülden ve kalpten bir şekilde inanarak Allah’ın birliğine ve varlığına inanmak gerekir. Bu inanç tevhid inancı şeklinde ifade edilir. Müslümanlık dininde Allah tarafından gönderilmiş olan Kuranı Kerim'in ilk ayeti "oku" dur. Bu durum esas olarak okuyarak tevhit inancına erişebilmek şeklinde de yorumlanabilmektedir.

Tevhidin Amacı Nedir?

Tevhid, Allah'ın varlığına ve birliğine tüm yetkin olan niteliklerin kendisinde toplanmış olduğuna eşinin ve benzerinin bulunmadığına inanmaktır. Bu inancı açıklamakta olan Lâ İlâhe İllallah" cümlesine ise kelime-i tevhid adı verilir ve sık sık tekrar edilir. Tevhide inanmış olan kişi ise muvahhit ve mümin şeklinde adlandırılır.