SON DAKİKA CANLI YAYIN

eğitim haberleri

Övmek Zıt Anlamlısı Nedir? Övmek Kelimesinin Zıt Anlamlıları Nelerdir?

Övmek, bir kişinin meziyetlerini ve iyi özelliklerini ön plana çıkarmak demektir. Kelimenin isim hali ''övgü'' şeklinde yazılır. Edebiyatta birini övmek için kaleme alınan mazmun eserlere kaside ve methiye denir. Bu kelimeyle zıt anlamlı olan toplam 6 kelime bulunuyor. Bu kelimelerin ikisi Arapça kökenliyken diğerleri öz Türkçedir.

 Övmek Zıt Anlamlısı Nedir?


 1- Yerme


 2- Taşlama


 3- Tan Etme


 4- Zemmetme


 5- Hicvetme


 6- Kınama


 Övmek Kelimesinin Zıt Anlamlıları Nelerdir?


 1- YERME:


 Oğuz Türklerinden beri kullanılan yermek kelimesi kötülemek anlamına gelir. Kelimenin isim hali yergi şeklinde yazılır. Birini eleştirmek için yazılan düşünce yazılarına da yergi denir.


 Örnek Cümleler:


 1- Birkaç köşe yazarı son kitabını çok fazla yerdi.


 2- Başkalarını değil kendi nefsini yermelisin.


 2- TAŞLAMA:


 Halk edebiyatında birini ya da toplumu eleştirmek için yazılan şiirlere taşlama denir. Taşlama kelimesi de övme ile zıt anlamlıdır.


 Örnek Cümleler:


 1- Bugünkü derste Kaygusuz Abdal'ın taşlamalarını inceledik.


 2- Taşlama türündeki eserlerde herkesin anlayabileceği sade bir dil kullanılır.


 3- TAN ETME:


 Eski Türkçe bir kelime olan tan etme, beğenmediğini göstermek ve ayıplamak anlamına gelir.


 Örnek Cümle:


 ''Kendi kusurlarını görmezden gelip sürekli başkalarına tan ediyor.''


 4- ZEMMETME:


 Zemmetme hem dedikodu yapmak hem de kötülemek demektir.


 Örnek Cümle:


 ''Yüzüme karşı gülüp arkamdan zemmediyormuş.''


 5- HİCVETME:


 Divan edebiyatında toplumu ya da bir devlet büyüğünü eleştirmek için kaleme alınan şiirlere hiciv denir. Nef'i ve Şeyhi en bilinen hiciv şairleri arasında yer alır. Övme ile zıt anlamlı olan bu sözcük dilimize Arapçadan geçmiştir.


 Örnek Cümleler.


 1- Günümüzde hiciv yazan şairlerin sayısı yok denecek kadar az.


 2- Son yazısında beni ve romanımı hicvetmiş.


 6- KINAMA:


 Kınama, kötüleme ve ayıplama demektir.


 Örnek Cümle:


 ''Bu küstah davranışlarınızı kınıyorum.''


 

İlgili Haberler

Övmek Zıt Anlamlısı Nedir? Övmek Kelimesinin Zıt Anlamlıları Nelerdir?