Tebliğ Ne Demek? Tdk'ya Göre Tebliğ Nedir, Tebliğ Etmek Ne Demektir?

Tebliğ Ne Demek? Tdk'ya Göre Tebliğ Nedir, Tebliğ Etmek Ne Demektir?

Tebliğ Ne Demek? Tdk'ya Göre Tebliğ Nedir, Tebliğ Etmek Ne Demektir?

Dilimize Arapçadan geçmiş olan tebliğ sözcüğü, ''büluğ'' kelimesinden türetilmiştir. Buluğ, erişkin anlamına gelirken tebliğ de eriştirmek, yerine teslim etmek ve ulaştırmak demektir. 18. yüzyılda literatüre girmiş olan bu kelimenin fiil hali ''tebliğ etmek'' şeklinde yazılır. Örnek Cümle: ''Tüm dosyaları ilgili makamlara zamanında tebliğ ettik.''

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Tebliğ Ne Demek?

Tebliğ kelimesinin sözlük anlamı bildiridir. Kelime daha çok ''etmek'' yardımcı fiili ile birlikte kullanıldığı için, bildirmek ve nakletmek manasına da gelir.

Arapçada kelimelerin çoğulları -et -at ekleriyle yazıldığı için tebliğ kelimesinin çoğulu ''tebligat'' şeklinde yazılır. Tebligat, birden fazla bildiri ve nakil işlemi demektir.

TDK'ya Göre Tebliğ Nedir?

TDK'ya göre tebliğ sözcüğünün iki anlamı vardır.

İlk Anlamı: Gerekli yerlere ulaştırılan resmi dosya, bildiri.
İkinci Anlamı: Edebiyatta, akla ve mantığa en uygun olan, kabul edilebilir olan mübalağa çeşidi.

Divan edebiyatında mübalağa sanatı üçe ayrılır. Akla mantığa sığmayacak şekilde aşırı bir şekilde abartmaya gulüvv denir. Birinin meziyetlerini överken ya da eleştirirken abartılı davranmak ise ''iğrak'' olarak adlandırılır. Belli başlı kurallara uyarak ve aşırı kaçmadan yapılan mübalağaya ise tebliğ denir.

Tebliğ Etmek Ne Demektir?

Günlük hayatta sıklıkla kullanılan tebliğ etmek sözcüğü, bir dosya ya da resmi bir evrakın ilgili makamlara ulaştırılması demektir. Kelime aynı zamanda nakletmek ve bildirmek anlamına da gelir.

Örnek Cümle:

Müdür Bey'e yarın işe gelemeyeceğimi yazılı olarak tebliğ ettim.