Rumeliye Elveda  100. Yılında Balkan Bozgunu

SONRAKİ VİDEO

Rumeli'ye Elveda: 100. Yılında Balkan Bozgunu 7. Bölüm

G:
px
Y:
px
<iframe width="900" height="376" src="https://www.cnnturk.com/action/embedvideo/57348d5861361f1e54af300f" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen></iframe>

Rumeli’ye Elveda & 100. Yılında Balkan Bozgunu’ nun yedinci bölümünün konu başlıkları arasında; Bulgaristan’ın büyük toprak kazancından rahatsız olan Sırplarla Yunanlıların ittifak kurarak bu ülkeye savaş açmaları, Bulgar ve Yunan komitalarının kanlı Makedonya mücadelesi, Romanya’nın da savaşa girmesiyle Bulgaristan’ın tıpkı ilk harpte Osmanlı’nın yaptığı gibi birkaç cephede savaşmak zorunda kalıp her cephede mağlup olması, durumu fırsat bilen Osmanlı’nın büyük devletlerin “İstanbul’u kaybedersiniz!” tehditlerine rağmen Edirne ve Kırklareli’ni kurtarması, Talat Paşa ve Halil Bey’in (Menteşe) Edirne’yi kurtarma harekatı için gerekli olan 1.600.000 bin lirayı reji idaresinin müdürü Mösyö Weyl’e 150 bin lira rüşvet verip reji imtiyazının 15 sene daha uzatılması karşılığında almaları da var.