hourSON DAKİKA
left-arrowright-arrow
weather
İstanbul
down-arrowup-arrow

  Cuma suresinin anlamı ve fazileti nedir? Cuma suresi 9.10.11. Ayetlerinin Türkçe ve Arapça okunuşu ve meali!

  Cuma suresinin anlamı ve fazileti nedir Cuma suresi 9.10.11. Ayetlerinin Türkçe ve Arapça okunuşu ve meali
  expand
  KAYNAKCnnturk.com

  Müslümanlar için Cuma namazının önemini anlatan Cuma suresinin 9.10. ve 11. Ayetleri olan sın 3 ayetin anlamı merak ediliyor. Cuma suresinin son 3 ayetinde cuma namazının fazileti ve önemi bildirilmiştir. Bu mübarek günde okumak için Cuma Suresi son 3 ayetinin anlamı, Cuma Suresi 9. 10. 11. ayetlerinin okunuşu ve mealini bir araya getirdik. Peki, Cuma suresinin anlamı nedir? İşte Cuma suresi 9. 10. 11. ayetlerinin okunuşu ve meali...

  Haberin Devamıadv-arrow
  Haberin Devamıadv-arrow

  Müslüman alemi için önemli günlerden biri olan Cuma gününde okunan Cuma suresinin anlam ve önemi merak ediliyor. Cuma Suresi, Kur'an'ın 62. suresidir ve 11 ayettir. Cuma Suresi, Medine döneminde indirilmiş bir suredir ve özellikle Cuma gününe ve Cuma namazına dair hükümler ve bu konuda Müslümanlara verilen tavsiyeler içerir. Cuma Suresi'nde ayrıca inananların bir topluluk olarak Allah'ın emirlerini yerine getirmeleri ve öğüt alabilecekleri bir kişiye sahip olmalarının önemi vurgulanır. 

  CUMA SURESİ NEDİR?

  Cuma Suresinde başlıca, Hz. Muhammed'in peygamber olarak gönderilişi ve Cuma namazı ile ilgili bazı hükümler yer almaktadır. Yüce Allah, cuma suresi 9, 10, 11. ayetlerinde 'Cuma günü namaza çağırıldığı zaman, hemen Allah'ı anmaya koşun ve alış verişi bırakın' buyurmuştur.

  CUMA SURESİNİN ANLAMI NEDİR?

  Cuma suresiyle ilgili Peygamber Efendimiz (s.a.s) Cuma Suresini okuyan kişinin Müslüman şehirlerden birinde Cuma namazına gelen ve gelmeyenlerin sayısı kadar sevap kazanacağını rivayet etmiştir. Yine alimlerin rivayetlerine göre kısmeti kapanan kişilerin Cuma Suresini 3-5 veya 7 defa okuması tavsiye edilir. Cuma Suresi gibi diğer surelerinde gün içinde okunması Allah kelamını anmak bakımından çok kıymetli olduğu için her günü Kuran-ı Kerim okuyarak geçirmek çok sevaptır.

  Haberin Devamıadv-arrow
  Haberin Devamıadv-arrow

  CUMA SURESİ SON 3 AYET (CUMA SURESİ 9. 10. 11. AYETİ)

  9. Ey iman edenler! Cuma günü namaza çağırıldığı (ezan okunduğu) zaman, hemen Allah'ı anmaya koşun ve alış verişi bırakın. Eğer bilmiş olsanız, elbette bu, sizin için daha hayırlıdır.

  10. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan isteyin. Allah'ı çok zikredin; umulur ki kurtuluşa erersiniz.

  11. Onlar bir ticaret ve eğlence gördükleri zaman hemen dağılıp ona giderler ve seni ayakta bırakırlar. De ki: Allah'ın yanında bulunan, eğlenceden ve ticaretten daha yararlıdır. Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır.

  Cuma suresinin anlamı ve fazileti nedir Cuma suresi 9.10.11. Ayetlerinin Türkçe ve Arapça okunuşu ve mealiCUMA SURESİ OKUNUŞU

  Bismillahirrahmanirrahim

  1.Yusebbihu lillâhi mâ fîs semâvâti ve mâ fîl ardıl melikil kuddûsil azîzil hakîm(hakîmi).

  2.Huvellezî bease fîl ummiyyîne resûlen minhum yetlû aleyhim âyâtihî ve yuzekkîhim ve yuallimuhumul kitâbe vel hikmete, ve in kânû min kablu le fî dalâlin mubîn(mubînin).

  3.Ve âharîne minhum lemmâ yelhakû bi him, ve huvel azîzul hakîm(hakîmu).

  Haberin Devamıadv-arrow
  Haberin Devamıadv-arrow

  4.Zâlike fadlullâhi yu’tîhi men yeşâu, vallâhu zûl fadlil azîm(azîmi).

  5.Meselullezîne hummilût tevrâte summe lem yahmilûhâ ke meselil hımâri yahmilu esfârâ(esfâren), bi’se meselul kavmillezîne kezzebû bi âyâtillâh(âyâtillâhi), vallâhu lâ yehdîl kavmez zâlimîn(zâlimîne).

  6.Kul yâ eyyuhâllezîne hâdû in zeamtum ennekum evliyâu lillâhi min dûnin nâsi fe temennevûl mevte in kuntum sâdikîn(sâdikîne).

  7.Ve lâ yetemennevnehû ebeden bi mâ kaddemet eydîhim, vallâhu alîmun biz zâlimîn(zâlimîne).

  8.Kul innel mevtellezî tefirrûne minhu fe innehu mulâkîkum summe turaddûne ilâ âlimil gaybi veş şehâdeti fe yunebbiukum bi mâ kuntum ta’melûn(ta’melûne).

  9.Yâ eyyuhâllezîne âmenû izâ nûdiye lis salâti min yevmil cumuati fes’av ilâ zikrillâhi ve zerûl bey’a, zâlikum hayrun lekum in kuntum ta’lemûn(ta’lemûne).

  10.Fe izâ kudiyetıs salâtu fenteşirû fîl ardı vebtegû min fadlillâhi vezkurûllâhe kesîran leallekum tuflihûn(tuflihûne).

  11.Ve izâ raev ticâraten ev lehveninfaddû ileyhâ ve terakûke kâimâ(kâimen), kul mâ indallâhi hayrun minel lehvi ve minet ticârati, vallâhu hayrur râzıkîn(râzıkîne).

  Haberin Devamıadv-arrow
  Haberin Devamıadv-arrow

  Cuma suresinin anlamı ve fazileti nedir Cuma suresi 9.10.11. Ayetlerinin Türkçe ve Arapça okunuşu ve mealiCUMA SURESİ MEALİ

  1. Göklerde ve yerde olanların hepsi, mülkün sahibi, eksiklikten münezzeh, azîz ve hakîm olan Allah'ı tesbih eder.

  2. Çünkü ümmîlere içlerinden, kendilerine âyetlerini okuyan, onları temizleyen, onlara Kitab'ı ve hikmeti öğreten bir peygamber gönderen O'dur. Kuşkusuz onlar önceden apaçık bir sapıklık içindeydiler.

  3. (Peygamberi) müminlerden henüz kendilerine katılmamış bulunan diğer insanlara da göndermiştir. O, azîzdir, hakîmdir.

  4. Bu, Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir.

  5. Tevrat'la yükümlü tutulup da onunla amel etmeyenlerin durumu, ciltlerce kitap taşıyan merkebin durumu gibidir. Allah'ın âyetlerini yalanlamış olan kavmin durumu ne kötüdür! Allah, zalimler topluluğunu doğru yola iletmez.

  Haberin Devamıadv-arrow
  Haberin Devamıadv-arrow

  6. De ki: Ey yahudiler! Bütün insanlar değil de, yalnız, kendinizin Allah'ın dostları olduğunuzu iddia ediyorsanız, bunda da samimi iseniz, haydi ölümü temenni edin (bakalım)!

  7. Ama onlar, önceden yaptıklarından dolayı ölümü asla temenni etmezler. Allah, zalimleri çok iyi bilir.

  8. De ki: Sizin kendisinden kaçtığınız ölüm, muhakkak sizi bulacaktır. Sonra da görüleni ve görülmeyeni bilen Allah'a döndürüleceksiniz de O size bütün yaptıklarınızı haber verecektir.

  9. Ey iman edenler! Cuma günü namaza çağırıldığı (ezan okunduğu) zaman, hemen Allah'ı anmaya koşun ve alış verişi bırakın. Eğer bilmiş olsanız, elbette bu, sizin için daha hayırlıdır.

  10. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan isteyin. Allah'ı çok zikredin; umulur ki kurtuluşa erersiniz.

  11. Onlar bir ticaret ve eğlence gördükleri zaman hemen dağılıp ona giderler ve seni ayakta bırakırlar. De ki: Allah'ın yanında bulunan, eğlenceden ve ticaretten daha yararlıdır. Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır.

  Sıradaki Haberadv-arrow
  Sıradaki Haberadv-arrow