Tarihte bugün: 12 ocak

Tarihte bugün: 12 ocak

Tarihte bugün: 12 ocak

Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak, 1944'te yaş haddinden emekliye ayrıldı. Yerine Kazım Orbay getirildi.

Fevzi Çakmak, 1876'da İstanbul'da doğdu. 28 ocak 1896'da Harp Okulu'ndan Piyade Teğmen rütbesiyle mezun olarak kurmay sınıfına ayrıldı. 25 aralık 1898'de Harp Akademisi'ni bitirerek Genelkurmay Dördüncü Şube'ye atandı.
 
11 nisan 1899'da Üçüncü Ordu'nun Metroviçe'deki 18'inci Tümen Kurmayı'nda görevlendirildi. 6 şubat 1901'de Kıdemli Yüzbaşı, 18 nisan 1902'de Binbaşı, 19 temmuz 1906'da Yarbay ve 17 aralık 1907'de Albay oldu.
 
29 aralık 1908'de Taşlıca Mutasarrıflığı ve 35'inci Tugay Komutanlığı'na getirildi. 27 temmuz 1910'da Kosova Kolordu Kurmay Başkanlığı'na atandı.
 
15 ocak 1911'de Genelkurmay Beşinci Şube Müdürü oldu. 18 nisanda İşkodra Kolordusu Kurmay Başkanlığı'na atandı. 2 ekim 1911'de Batı Ordusu Kurmay Başkanı olarak görevlendirildi.
 
3 temmuz 1912'de Yakova Tümen Komutan Vekilliği'ne, 6 ağustosta Kosova Genel Kuvvetler Komutanlığı Kurmay Başkanlığı'na, 29 eylülde Vardar Ordusu Komutanlığı Birinci Şube Müdürlüğü'ne tayin edilerek Balkan Savaşı'na katıldı.
 
2 ağustos 1913'te Ankara Redif Tümeni, 6 kasım 1913'te İkinci Tümen Komutanı oldu. 2 mart 1914'te Tümgeneral'liğe yükseltildi.
 
Birinci Dünya Savaşı'nda İkinci Kafkas Kolordusu Komutanı, Diyarbakır İkinci Ordu Komutanı, Filistin Cephesi'nde Yedinci Ordu Komutanı olarak görev yaptı. 28 temmuz 1918'de Korgeneral'liğe terfi ettirildi. 24 aralık 1918'de Genelkurmay Başkanlığı'na getirildi.
 
14 mayıs 1919'da Birinci Ordu Müfettişliği'ne atandı. 3 şubat 1920'de Ali Rıza Paşa kabinesinde Harbiye Nazırlığı'na getirildi. İstanbul'un işgal edilmesi üzerine Anadolu'ya geçmek üzere 17 nisanda İstanbul'dan gizlice ayrıldı.
 
27 nisanda Ankara'ya geldi. TBMM Genel Kurulu'na Kozan Milletvekili olarak takdim edildi. 3 mayısta Milli Müdafaa Vekili oldu. 24 ocak 1921'de İcra Vekilliği Heyeti Reisliği'ne ve tekrar Milli Müdafaa Vekilliğine seçildi.
 
2 nisan 1921'de Orgeneral'liğe yükseltildi. 16 mayısta İcra Vekilliği Heyeti Reisliği ve Milli Müdafaa Vekilliği'nden istifa etti ise de 19 mayısta aynı görevlere yeniden seçildi.
 
5 ağustosta Genelkurmay Vekilliği'ne seçildi. Büyük Taarruz için 25 ağustosta Kocatepe'deki Çadırlı Ordugah'a gitti. 3 eylül 1922'de Mareşal'liğe yükseltildi. 27 ekim 1922'de Genelkurmay Vekilliği'ni koruyarak Batı Cephesi Komutanlığı'na atandı.
 
TBMM'nin ikinci döneminde (1923-1927) İstanbul'dan milletvekili seçildi. 14 ağustos 1923'te bir kez daha Genelkurmay Vekilliği'ne getirildi. 30 ekim 1924'te milletvekilliğinden çekildi.
 
23 yıl Genelkurmay Başkanlığı görevinde bulunduktan sonra 12 ocak 1944'te emekliye ayrıldı. 1946 seçimlerinde Demokrat Parti listesinden İstanbul Milletvekili seçilerek TBMM'ye girdi. 1948'de Millet Partisi'ni kurdu. 10 nisan 1950'de hayata veda etti.
 
Günün diğer önemli olayları
 
1920: İstanbul'da son Osmanlı Meclisi Mebusanı açıldı.
1923: Paris'te Pasteur Enstitüsü'nde tetanosa karşı serum geliştirildi.
1951: Uluslararası Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi yürürlüğe girdi.
1959: Sovyet uzay aracı Luna, güneş çevresindeki yörüngesine yerleşti. Luna yerçekiminden kurtulan ilk uzay aracı oldu.
1971: Anayasa Mahkemesi özel yüksek okulların Anayasa'ya aykırı olduğuna karar verdi.
1990: Sosyaldemokrat Halkçı Parti'nin (SHP) kurucu genel başkanı Aydın Güven Gürkan ile partiden ihraç edilen çoğunluğu Kürt kökenli 15 milletvekili bir deklarasyon yayınlayarak parti kurma girişimlerine başladı.
 
Tarihte bugün arşivi
 
Ekim ayı arşivi
Kasım ayı arşivi
Aralık ayı arşivi
1 ocak
2 ocak
3 ocak
4 ocak
5 ocak
6 ocak
7 ocak
8 ocak
9 ocak
10 ocak
11 ocak