hourSON DAKİKA
left-arrowright-arrow
weather
İstanbul
down-arrowup-arrow
  Emrah Ceylan
  Emrah Ceylan

  Emrah Ceylan

  cnnturk.com yazarı

  tüm yazıları

  “Ekonomik Reçete: Finansal Yeniden Yapılandırma (FYY)”  

  Banka ve finansal kurumlara olan kredi borçlarını ödemeye niyetli olan, ancak gelir-gider dengesi bozulduğu için edimlerini yerine getiremeyen müşterilerin geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirebilmelerine imkân verilmesine yönelik “Finansal Yeniden Yapılandırma (FYY)” uygulaması, ihtiyacı olan firmalar için hayati önemdedir.

  Devamını Oku26.07.2021

  Pandemiden etkilenen işletmelere uluslararası destek

  Ülkemiz ekonomisinin faaliyet döngüsünün temelini oluşturan “küçük ve orta ölçekli işletmeler” içinde bulunduğumuz pandemi döneminde bir yandan üreterek ayakta kalabilme mücadelesi verirken, diğer taraftan küresel pazar içerisinde sınırların kalktığı, bilgi teknolojilerinin acımasızca rekabet ortamını sınır ötesine taşımakta olduğu bir konjonktürde; dünyanın hemen hemen tüm pazarlarında yer alabilme olanağı ile hiç bilmediği oyuncularla rekabet etmek zorundalar. Buna paralel olarak güçlü aktörlerle rekabet edemeseler bile dünyanın her yerinde en azından bildirişimde bulunuyorlar. Rakiplerin artık daha güçlü olduğu, öğrenen organizasyonların daha da güçlenerek piyasalarda boy göstermesi küresel pazarda sınırlar ötesi rekabeti ve ekonomik büyümeyi beraberinde getirmektedir.

  Devamını Oku10.05.2021

  “Başarının Anahtarı: Finansal Verimlilik”

  İşletmelerde finansal yönetimin önemi özellikle pandemi dönemi sürecinde daha da ön plana çıktı. Geçtiğimiz dönemde şirketler, hedefledikleri gelirleri elde ederlerken “finansal yönetimdeki” sıkıntılar gün yüzüne çıkmazken; özellikle pandemi dönemi gibi olağanüstü dönemlerde ve finansal krizlerde firmaların faaliyetlerinin durması, nakit girişlerindeki azalmalar ve alacak tahsilatındaki sıkıntılar gibi finansal problemler, firmaların yeni arayışlara girmesine neden oldu.

  Devamını Oku01.03.2021

  Alacak Yönetiminde 2020 Yılı Tahsilat Durumu

  Aristo şöyle diyor; "Birinin bana borcu varsa bunu gayet iyi hatırlarım; ama benim birine borcum olursa ne yazık ki fazlasıyla unutkan olurum."

  Devamını Oku11.01.2021

  İhracatın Finansmanında Başarı: Türk Eximbank

  Rekabetin ekonomik göstergeleri, büyüme, verimlilik ve yaratılan istihdam olmakla birlikte pazar payı ve kârlılık oranı da firmaların rekabet edebilirlikleri ile ilgili faktörler olarak karşımıza çıkmaktadır. Küresel piyasalarda artan rekabet ortamı ve riskler ile sıkılaşan finansal koşullar ihracatçılarımızın mevcut pazarlardaki hareket kabiliyetini sınırlandırmakta ve yeni pazarlara açılmasını daha da zorlu hale getirmektedir.

  Devamını Oku03.11.2020

  Kripto Para Girişimciliği

  Bir girişime yatırım yapmak zordur. Melek yatırım lisansı için gerekli şartları taşımak, lisansı aldıktan sonra doğru girişimi belirlemek ve bu girişime yatırım yapmak isteyen daha büyük melek yatırımcılarla rekabet etmek günümüzde melek yatırımcılığı zor hale getiren konularında başında gelmektedir.

  Devamını Oku19.09.2020

  Girişimciler İçin Kitle Fonlaması (Crowdfunding)

  Kitlelerin gücünü temsil eden kitle fonlaması kavramı yeni bir finansman aracı gibi görünse de adı konulmamış bir yöntem olarak çok eskilere dayanmaktadır. Bu durum şu ilginç örnekle açıklanabilir, Fransa tarafından Amerika Birleşik Devletlerine yüzüncü yıl hediyesi olarak takdim edilen Özgürlük heykeli 4 Kasım 1885 günü New York'a ulaşması akabinde finansal sıkıntılar nedeniyle heykelin kaidesi Amerikan devleti tarafından hazırlanamamıştır.

  Devamını Oku17.07.2020

  Girişimciliğin Finansmanında Melek Yatırım Modeli

  Türkiye’de melek yatırım kanunu sadece birkaç yıl önce çıkmış olsa da batıda 1970’li yıllardan beri girişimleri ve girişimcileri desteklemek için uygulanan bir sistem. Finans piyasalarının batıda, özellikle ABD’de gelişmiş olması, girişimciliğin bu ülkelerde gelişmesinin de temel sebepleri arasında gösterilmektedir. Dünya genelinde girişimcilik ekosistemleri incelendiğinde, finansal sistemleri gelişmiş ülkelerin girişimcilik ekosisteminin de diğer ülkelere oranla daha gelişmiş olduğu görülmektedir.

  Devamını Oku02.07.2019