hourSON DAKİKA
left-arrowright-arrow
weather
İstanbul
down-arrowup-arrow
  Emrah Ceylan Emrah Ceylan

  “Ekonomik Reçete: Finansal Yeniden Yapılandırma (FYY)”  

  26.07.2021 Pazartesi | 14:06Son Güncelleme:

  Banka ve finansal kurumlara olan kredi borçlarını ödemeye niyetli olan, ancak gelir-gider dengesi bozulduğu için edimlerini yerine getiremeyen müşterilerin geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirebilmelerine imkân verilmesine yönelik “Finansal Yeniden Yapılandırma (FYY)” uygulaması, ihtiyacı olan firmalar için hayati önemdedir.

   

   

  Haberin Devamıadv-arrow
  Haberin Devamıadv-arrow

  Finansal yeniden yapılandırma çerçeve anlaşmaları kapsamında hazırlanan, finansal sektöre olan borcu 25 milyon TL altında bulunan küçük ölçekli şirketlere yönelik uygulama 08.11.2019 tarihinde, banka ve finansal kurumlara kredi borcu bulunan büyük ölçekli şirketler için 14.10.2019 tarihinde yürürlüğe girdi.

  Bayram tatili öncesinde 16 Temmuz 2021’de uygulama esasları yeniden güncellenerek, ek maddelerle süreç devam etmektedir. Maalesef birçok firma bu uygulama kolaylığından faydalanmadığını ve işletmeye olan yararları konusunda net ve güncel bilgiye sahip olmadıklarını gözlemlemekteyiz.

  FYYÇA Büyük Ölçekli Uygulama

  Yeniden yapılandırma; 202 firma ve 55,6 milyar TL

  Ekim 2019- Mayıs 2021 dönemi içinde, FYYÇA Büyük Ölçekli Uygulama kapsamına 372 adet firma (134 grup) alındı. Kapsama alınan firmalardan 202 firma (55 grup) ile Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi (FYYS) imzalandı.

  Anlaşma sağlanan firmalardan 4 tanesi tarım, balıkçılık, avcılık ve ormancılık, 5 tanesi madencilik ve taş ocakçılığı, 45 tanesi imalat sanayi, 2 tanesi enerji, 27 tanesi inşaat, 23 tanesi toptan ve perakende ticaret, motorlu araçlar servis hizmetleri ile kişisel ve hane halkı ürünleri, 22 tanesi turizm, 21 tanesi taşımacılık, depolama ve haberleşme, 3 tanesi emlak komisyon, kiralama ve işletmecilik faaliyetleri, 4 tanesi eğitim, 6 tanesi sağlık ve sosyal hizmetler, 1 tanesi diğer hizmetler sektöründe, 39 tanesi diğer sektörlerde faaliyet göstermektedir. Söz konusu firmaların 74’i İstanbul’da, 3’ü Batı Marmara’da, 15’i Ege’de, 20’si Doğu Marmara’da, 35’i Batı Anadolu’da, 21’i Akdeniz, 11’i Orta Anadolu’da, 3’ü Batı Karadeniz, 2’si Doğu Karadeniz, 1’i Kuzeydoğu Anadolu, 17’si Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndedir.

  Haberin Devamıadv-arrow
  Haberin Devamıadv-arrow

  Ekim 2019- Mayıs 2021 dönemi içinde, 749 milyon TL’si tarım, balıkçılık, avcılık ve ormancılık, 247 milyon TL’si madencilik ve taş ocakçılığı, 10.729 milyon TL’si imalat sanayi, 5.037 milyon TL’si enerji, 10.308 milyon TL’si inşaat, 2.084 milyon TL’si toptan ve perakende ticaret, motorlu araçlar servis hizmetleri ile kişisel ve hane halkı ürünleri, 10.672 milyon TL’si turizm ve 2.635 milyon TL’si taşımacılık, depolama ve haberleşme, 1.265 milyon TL’si emlak komisyon, kiralama ve işletmecilik faaliyetleri, 387 milyon TL’si eğitim, 409 milyon TL’si sağlık ve sosyal hizmetler, 12 milyon TL’si diğer hizmetler, 11.098 milyon TL’si diğer sektörlere ait olmak üzere yeniden yapılandırılan toplam borç tutarı 55.630 milyon TL olarak gerçekleşti.

  Haberin Devamıadv-arrow
  Haberin Devamıadv-arrow

  “Ekonomik Reçete: Finansal Yeniden Yapılandırma (FYY)”

  FYYÇA Küçük Ölçekli Uygulama

  Yeniden yapılandırma; 28 firma ve 323 milyon TL

  Kasım 2019- Mayıs 2021 dönemi içinde, FYYÇA Küçük Ölçekli Uygulama kapsamına 71 adet firma (36 grup) alındı. Kapsama alınan firmalardan 28 firma (11 grup) ile Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi (FYYS) imzalandı.

  Anlaşma sağlanan firmalardan 1 tanesi madencilik ve taş ocakçılığı, 6 tanesi imalat sanayi, 1 tanesi enerji, 5 tanesi inşaat, 8 tanesi toptan ve perakende ticaret, motorlu araçlar servis hizmetleri ile kişisel ve hane halkı ürünleri, 2 tanesi turizm, 1 tanesi sağlık ve sosyal hizmetler, 4 tanesi diğer sektörlerde faaliyet göstermektedir. Söz konusu firmaların 11’i İstanbul’da, 2’si Ege’de, 5’i Doğu Marmara’da, 2’si Batı Anadolu’da, 1’i Akdeniz’de, 2’si Orta Anadolu Bölgesi’nde, 4 tanesi Batı Karadeniz Bölgesi’nde ve 1 tanesi Ortadoğu Anadolu Bölgesi’ndedir.

  Haberin Devamıadv-arrow
  Haberin Devamıadv-arrow

  Kasım 2019- Mayıs 2021 dönemi içinde, 15 milyon TL’si madencilik ve taş ocakçılığı, 49 milyon TL’si imalat sanayi, 20 milyon TL’si enerji, 41 milyon TL’si inşaat, 82 milyon TL’si toptan ve perakende ticaret, motorlu araçlar servis hizmetleri ile kişisel ve hane halkı ürünleri, 51 milyon TL’si turizm, 9 milyon TL’si sağlık ve sosyal hizmetler ve 56 milyon TL’si diğer sektörlere ait olmak üzere yeniden yapılandırılan toplam borç tutarı 323 milyon TL olarak gerçekleşti.

  Uygulamanın Amacı

  5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun Geçici 32’nci maddesine göre Türkiye’deki;

  Bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve finansman şirketleriyle kredi ilişkisindeki borçluların bu kuruluşlar nezdindeki kredi borçlarına ilişkin, çerçeve anlaşma ve sözleşmeleri kapsamında yapılandırılması ve borçluların geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirebilmesi, ekonomiye ve istihdama katkıda bulunmaya devam etmesidir.

  Haberin Devamıadv-arrow
  Haberin Devamıadv-arrow

  “Ekonomik Reçete: Finansal Yeniden Yapılandırma (FYY)”

  Finansal yapılandırma çerçeve anlaşmalarında değişiklik

  16 Temmuz’da yeniden yapılandırma çerçeve anlaşmalarında küçük ve büyük ölçekli şirketleri için ayrı ayrı değişiklikler yayımlandı.

  TBB tarafından büyük ölçekli şirketler için yapılan açıklamada şu değişiklikler yer alıyor:

  · Küçük Ölçekli Uygulama ile başvuru tarihi itibariyle Alacaklı Kuruluşlara olan anapara (nakit+gayrinakit) borç toplamı 25 milyon TL’den 100 milyon TL'ye artırıldı.

  · FYYÇA küçük ölçekli kapsamının genişletilmesinden dolayı 25 milyon ve üzerinde borçlular değiştirilerek 100 milyon ve üstü borçluların Büyük Ölçekli Kapsamına alınması öngörüldü.

  · Fizibilite raporu hazırlanması sırasında gecikmeyi önlemek için mali durum tespitinin makul süre içerisinde sonuçlandırılmasının Lider Bankanın gözetmesine ilişkin düzenlenme getirildi.

  · Salgın nedeniyle yaşanan gecikmeler dikkate alınarak, 01.03.2020- 30.09.2020 tarihleri arasındaki FYY başvuruları için ek süre (120 Gün) ve ilave başvuru hakkı (60 gün) tanıyan geçici bir madde eklendi.

  · Uygulamadaki sorunların çözümlenmesini teminen ilave maddeler getirilmiştir.

  · Uygulama Süreci Prensiplerine FYYÇA’da öngörülen oylamaların daha hızlı ve sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılması için düzenlemede yetki verilen oylamaların Lider Banka oyu ile başlayarak maksimum 10 iş günü içerisinde tamamlanması yönünde ilave hükümler eklendi.

  · Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmaları (Büyük Ölçekli Uygulama) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından onaylandı.

  TBB tarafından küçük ölçekli şirketler için yapılan değişiklikler ise şöyle:

  · Başvuru tarihi itibariyle Alacaklı Kuruluşlara olan anapara (nakit+gayrinakit) borç toplamı 25 milyon TL’den 100 milyon TL 'ye artırıldı.

  · Yapılandırmanın daha alternatifli hale getirilmesini teminen; vade, ödemesiz dönem ve faiz oranı parametreleri güncellendi.

  · FYY başvuru sahiplerine ek süre ve ilave başvuru hakkı tanınmasını teminen "Başvurusu kabul edilmeyen borçlunun, tekrar başvuru yapması için ilk başvuru tarihinden itibaren üç ay geçmesinin zorunlu olmasına ilişkin ilave yapıldı.

  · Küçük Ölçekli Uygulama kapsamının genişletilmesi nedeniyle uygulama süreci prensiplerinde değişiklik yapıldı.

  · Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmaları (Küçük Ölçekli Uygulama) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından onaylandı.

  Bir sonraki yazımızda “Finansal Yeniden Yapılandırma (FYY) sürecine başvuru yöntemi ve uygulama şartları konusunda bilgi vermeye devam edeceğim.

  Emrah Ceylan Bankacılık ve Finans Uzmanı

  Kısaltmalar:

  FYY: Finansal Yeniden Yapılandırma

  AKK: Alacaklı Kuruluşlar Konsorsiyumu

  FYYÇA: Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması

  Kaynaklar:

  - Türkiye Bankalar Birliği (TBB) araştırma ve yayınları

  - Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmaları İstatistikleri

  - 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu Geçici 32'nci Madde

  - Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmelik