hourSON DAKİKA
left-arrowright-arrow
weather
İstanbul
down-arrowup-arrow
  Fem Bozdağ
  Fem Bozdağ

  Fem Bozdağ

  cnnturk.com yazarı

  tüm yazıları

  Yıkıcı mı Yapıcı mı?: Fütürizm

  İtalyan şair Filippo Marinetti tarafından 1909 yılında yazılan Fütürist Manifesto ile ortaya çıkan Fütürizm (Gelecekçilik) akımı, temelinde sanat tarihinde yer alan tüm geçmiş akımlara karşı çıkar. Savaş, şiddet ve başkaldırıyı destekleyen Fütüristler için kütüphane ve müze gibi tarihin önemli belgelerini muhafaza eden kurumlar birer mezarlıktır.

  Devamını Oku10.09.2021

  Duvarların Ötesinde: Arazi Sanatı

  Arazi sanatı (land art), 1960’ların ortasında Amerika’da ortaya çıkmıştır. Ana fikri dolayısıyla zaman içerisinde ününü Batı ülkelerine de taşımıştır. Arazi sanatı, bir sanat akımı olmamakla birlikte, herhangi bir manifestosu ve temsilcileri bulunmamaktadır.

  Devamını Oku26.08.2021

  Modern sanatın kısa hikayesi

  Art Nouveau (1900): Sanat ve tasarım üzerine kurulan akımda zanaat ve sanat alanlarını bir arada görmek mümkündür. İngiliz şair ve sanat yazarı Williams Morris’in liderliğindeki Arts & Crafts hareketi ile başlayan Art Nouveau, İngiltere’nin yanı sıra Almanya, Avusturya ve Çek Cumhuriyeti’nde de etkisini göstermiştir. Örneklerine endüstriyel tasarım ve iç mimarlık alanında rastlayabileceğimiz Art Nouveau’da kıvrımlı, zarif, doğal süslemeler ve desenler sıklıkla kullanılır.

  Devamını Oku28.07.2021

  Kandinsky ve Görsel Algı

  Soyut sanat akımının lideri olarak bilinen Kandinsky, yalnızca eser üretiminin yanı sıra 1912 yılında yayımladığı ‘’Sanatta Ruhsallık Üzerine’’ adını verdiği eserde, sanata kuramsal bir yaklaşımda bulunmuştur. Kandinsky, bu kitapta soyut sanatı ele alır ve kitap içerisindeki düşüncelerin eksik aktarılması ve farklı algılanabilmesi sebebiyle 1914 yılında ‘’Geri Bakışlar’’ isimli bir diğer kitabı yayımlar. Geri Bakışlar, Sanatta Ruhsallık Üzerine’de yer alan belirli noktalara açıklık getirilen satırlarla doludur ve diğer kitaptaki düşünceleri pekiştirmeyi amaçlar. Bauhaus Okulu’nda öğretmenlik yapan Kandinsky, kendi düşünceleri kitaplarının yanı sıra uygulamalı ve sözlü olarak da öğrencilerine aktarır. Maalesef Bauhaus’un ömrü Nazi işgali dolayısıyla bir hayli kısa sürer.

  Devamını Oku28.06.2021

  Ritüel, Aksiyon Resmi ve Doğa

  Aksiyon resmi, Amerikan sanatçı Jackson Pollock öncülüğünde 2. Dünya Savaşı’nda yaşanan yıkımın getirisi sonucunda estetik algısı ve sanatın naifliği hakkındaki düşüncenin değişimi ile ortaya çıkan bir akımdır.

  Devamını Oku14.06.2021

  Bildung ve Joseph Beuys

  Bildung, Alman felsefe geleneğinde öz eğitim anlamına gelir. Kişisel bir olgu olan bildung kelimesinden ilk bahseden kişi Prusyalı dilbilimci ve filozof Wilhelm Von Humboldt’dur. Bildung bireysel olgunlaşmanın yanı sıra kültürel anlamda da topluma katkı sağlar. Formal eğitimin çok ötesindedir ve sezgilere dayanan ‘’doğal bilinç’’ olarak da tanımlanabilir.

  Devamını Oku07.06.2021

  Medici, Hamilik ve Sanatçı Özgürlüğü

  Rönesans, 15. ve 16. yüzyılları içerisinde hümanist düşünce anlayışını da beraberinde getirmiştir. Rönesans öncesinde egemen olan kilise, bu dönemde yaşanan coğrafi keşifler ve matbaanın icadı gibi değerli gelişmeler ile birlikte popüler konumunu kaybetmeye başlar. Dinsel düşünce, Rönesans döneminde yerini hümanist bir düşünceye bırakır.

  Devamını Oku31.05.2021

  Sanat eserinin sezgisel boyutu: Aura

  20. yüzyıl ile birlikte ortaya çıkan aydınlanma dönemi, teknolojik gelişmeler ile birlikte sanat alanını da etkilemeye ve sanat eseri üretimine hız kazandırmaya başlar. Sanat ve teknoloji kavramlarının ilişkisinin bağları, bu dönemde oldukça güçlenmiştir. Dönemin düşünürleri ve eleştirmenleri sanatın gelişimi adına farklı düşünce ayrımlarına yönelir.

  Devamını Oku24.05.2021