Acıpayam Seluloz Mali Tablolar


2015-9 * ACSEL
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 10.127.546
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.627.925
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 2.439.564
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.439.564
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 200.088
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 200.088
Türev Araçlar 0
Stoklar 5.679.212
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 83.369
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 97.388
ARA TOPLAM 0
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 6.322.499
Finansal Yatırımlar 1.260
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 6.280.353
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 40.791
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 40.791
Peşin Ödenmiş Giderler 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0
Diğer Duran Varlıklar 95
TOPLAM VARLIKLAR 16.450.045
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 802.791
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 482.071
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 482.071
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 181.655
Diğer Borçlar 3.020
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 3.020
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 24.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 30.814
Kısa Vadeli Karşılıklar 64.483
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 64.483
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 16.748
ARA TOPLAM 0
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 714.064
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 386.747
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 386.747
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 327.317
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
Ö Z K A Y N A K L A R 14.933.190
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 14.933.190
Ödenmiş Sermaye 1.083.600
Sermaye Düzeltme Farkları 794.777
Emisyon primleri 9.386.434
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 3.990.867
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0
-Değer Artış Fonu 3.927.661
-Aktüeryal (Kazanç) / Kayıp 63.206
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 81.298
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -543.111
Net Dönem Karı/Zararı 139.325
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 16.450.045

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR