Acıpayam Seluloz Mali Tablolar


2022-9 * ACSEL
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 122.404.960
Nakit ve Nakit Benzerleri 28.653.822
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 25.413.352
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 25.413.352
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 2.746.027
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.746.027
Türev Araçlar 0
Stoklar 63.500.636
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 148.435
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 1.942.688
ARA TOPLAM 122.404.960
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 66.548.076
Finansal Yatırımlar 1.260
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 35.515.000
Maddi Duran Varlıklar 24.109.816
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 108.049
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 6.813.855
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0
Diğer Duran Varlıklar 96
TOPLAM VARLIKLAR 188.953.036
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 44.223.641
Kısa Vadeli Borçlanmalar 18.098.201
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 16.500.227
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 16.500.227
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 379.934
Diğer Borçlar 49.071
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 2.974.935
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 5.260.107
Kısa Vadeli Karşılıklar 722.161
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 722.161
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 239.005
ARA TOPLAM 44.223.641
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 7.190.601
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 3.338.139
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 3.338.139
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 3.852.462
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 51.414.242
Ö Z K A Y N A K L A R 137.538.794
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 137.538.794
Ödenmiş Sermaye 10.721.700
Sermaye Düzeltme Farkları 0
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 16.642.288
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 16.642.288
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.387.191
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 59.113.864
Net Dönem Karı/Zararı 48.673.751
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 188.953.036

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR