Vbt Yazılım Mali Tablolar


2022-9 * VBTYZ
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 169.122.285
Nakit ve Nakit Benzerleri 97.005.459
Finansal Yatırımlar 3.101.634
Ticari Alacaklar 26.338.724
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 26.338.724
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 3.202.174
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.202.174
Türev Araçlar 0
Stoklar 22.530.112
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 15.387.782
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 322.801
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 1.556.400
ARA TOPLAM 169.122.285
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 66.243.077
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 2.500
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.500
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 10.750.258
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 20.175.179
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 19.557.880
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 5.499.623
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 5.499.623
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 235.365.362
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 42.443.781
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 2.618.091
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 750.428
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 11.999.934
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 105.020
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 11.894.914
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.721.490
Diğer Borçlar 3.634.118
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 79.122
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 3.554.996
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.819.124
Kısa Vadeli Karşılıklar 4.340.178
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.995.545
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.344.633
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0
ARA TOPLAM 42.443.781
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 16.661.343
Uzun Vadeli Borçlanmalar 3.633.622
Banka Kredileri 946.464
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.687.158
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 6.013.788
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 6.013.788
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.757.771
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 59.105.124
Ö Z K A Y N A K L A R 176.260.238
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 175.892.053
Ödenmiş Sermaye 26.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 0
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 65.190.632
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -298.782
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.246.145
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.246.145
- Yabancı Para Çevirim Farkları 947.363
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 14.920.371
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 30.479.032
Net Dönem Karı/Zararı 49.555.839
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 368.185
TOPLAM KAYNAKLAR 235.365.362

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR