Gündem Özel

Ekonomimizi neler bekliyor? Gündem Özel'de tartışıldı

G:
px
Y:
px
<iframe width="{$embed.width$}" height="{$embed.height$}" src="https://www.cnnturk.com/action/embedvideo/5b1a643361361f25c02e2327" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen></iframe>

Seçimler nedeniyle oy toplama yarışındaki parti̇ler bi̇rbi̇rleri̇nden geri̇ kalmamak i̇çi̇n çok çarpıcı vaatlerde bulunuyorlar. Peki̇, mani̇festo ve beyannamelerde yer alan ekonomi̇k vaatler ne derece gerçekçi̇? Fai̇z, kur baskısı ve büyüme kıskacında Türki̇ye ekonomi̇si̇ni̇ nasıl bi̇r gelecek bekli̇yor? Küresel pi̇yasalardaki̇ geli̇şmeler Türki̇ye ekonomi̇si̇ ne derece etki̇leyecek? Deni̇z Bayramoğlu sordu, Özyeği̇n Üni̇versi̇tesi̇ Öğreti̇m Görevli̇si̇ Dr. Gi̇zem Altınsaç, Koç Üni̇versi̇tesi̇ Öğreti̇m Üyesi̇ Prof. Dr. Selva Demi̇ralp, Ekonomi̇stler Platformu Başkanı Dr. Oğuz Demi̇r, Marmara Üni̇versi̇tesi̇ Öğreti̇m Üyesi̇ Prof. Dr. Burak Arzova yanıtladı.

 
LG
MD
SM
XS