Adese Gayrımenkul Mali Tablolar


2022-9 * ADESE
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 523.576.000
Nakit ve Nakit Benzerleri 383.954.000
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 31.243.000
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 6.199.000
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 25.044.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 10.000
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 10.000
Türev Araçlar 0
Stoklar 29.875.000
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 70.601.000
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 2.368.000
Diğer Dönen Varlıklar 5.390.000
ARA TOPLAM 523.441.000
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 135.000
DURAN VARLIKLAR 2.134.747.000
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 1.567.000
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.567.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 1.436.000
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.436.000
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 49.925.000
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.603.527.000
Maddi Duran Varlıklar 13.241.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 13.000.000
- Şerefiye 0
-Bilgisayar Yazılımları 1.224.000
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 60.980.000
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 60.980.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı 272.000
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 2.658.323.000
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 116.574.000
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 33.272.000
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 346.000
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 1.299.000
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 35.000
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.264.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 627.000
Diğer Borçlar 51.717.000
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 42.219.000
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 9.498.000
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 19.908.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0
Kısa Vadeli Karşılıklar 9.751.000
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 411.000
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 9.340.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0
ARA TOPLAM 116.574.000
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 253.068.000
Uzun Vadeli Borçlanmalar 13.904.000
Banka Kredileri 13.595.000
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 309.000
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.734.000
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.734.000
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 237.430.000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 369.642.000
Ö Z K A Y N A K L A R 2.288.681.000
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.288.678.000
Ödenmiş Sermaye 1.008.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 0
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 514.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 440.963.000
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 441.102.000
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -3.085.000
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 346.107.000
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 346.107.000
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 4.502.000
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 413.596.000
Net Dönem Karı/Zararı 72.576.000
Diğer Yedekler 2.420.000
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 3.000
TOPLAM KAYNAKLAR 2.658.323.000

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR