Anadolu Efes Mali Tablolar


2023-12 * AEFES
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 90.128.134.000
Nakit ve Nakit Benzerleri 41.271.909.000
Finansal Yatırımlar 375.768.000
Ticari Alacaklar 15.380.815.000
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 13.851.387.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 460.364.000
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 239.457.000
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 220.907.000
Türev Araçlar 165.707.000
Stoklar 24.877.917.000
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 4.291.104.000
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.529.428.000
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.112.133.000
Diğer Dönen Varlıklar 2.192.417.000
ARA TOPLAM 90.128.134.000
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 175.097.552.000
Finansal Yatırımlar 10.881.000
Ticari Alacaklar 1.299.000
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.299.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 398.302.000
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 33.274.000
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 365.028.000
Türev Araçlar 33.437.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 490.000
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 57.615.105.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 106.035.031.000
- Şerefiye 12.580.245.000
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 93.454.786.000
Peşin Ödenmiş Giderler 2.867.958.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı 6.074.969.000
Diğer Duran Varlıklar 18.139.000
TOPLAM VARLIKLAR 265.225.686.000
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 78.497.398.000
Kısa Vadeli Borçlanmalar 11.082.902.000
- Banka Kredileri 9.805.327.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 11.705.513.000
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 640.171.000
İhraç Edilen Tahviller 9.615.887.000
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 33.059.364.000
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.239.263.000
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 31.820.101.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 891.063.000
Diğer Borçlar 17.075.016.000
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 3.191.240.000
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 13.883.776.000
Türev Araçlar 279.468.000
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 775.245.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 591.269.000
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.787.560.000
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 865.009.000
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 922.551.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 169.966.000
ARA TOPLAM 78.497.398.000
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 56.850.393.000
Uzun Vadeli Borçlanmalar 36.279.757.000
Banka Kredileri 1.972.937.000
İhraç Edilen Tahviller 33.240.236.000
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.066.584.000
Ticari Borçlar 2.131.000
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.131.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 10.795.000
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 2.965.000
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 44.507.000
Uzun Vadeli Karşılıklar 993.321.000
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 993.321.000
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 19.346.530.000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 479.000
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 135.347.791.000
Ö Z K A Y N A K L A R 129.877.895.000
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 64.557.722.000
Ödenmiş Sermaye 592.105.000
Sermaye Düzeltme Farkları 8.052.910.000
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.440.655.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -211.552.000
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -211.552.000
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -7.205.786.000
- Yabancı Para Çevirim Farkları 24.023.187.000
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -31.228.973.000
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.619.531.000
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 36.140.920.000
Net Dönem Karı/Zararı 22.128.939.000
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 65.320.173.000
TOPLAM KAYNAKLAR 265.225.686.000

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR