Afyon Cımento Mali Tablolar


2023-12 * AFYON
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 1.257.376.154
Nakit ve Nakit Benzerleri 338.778.205
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 424.740.825
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 386.257.523
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 175.000.000
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 175.000.000
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 0
Stoklar 255.875.962
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 43.011.712
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 38.483.302
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 10.572.703
Diğer Dönen Varlıklar 9.394.944
ARA TOPLAM 1.257.374.351
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 1.803
DURAN VARLIKLAR 3.399.947.978
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 94.581
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 94.581
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 3.039.600.462
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 6.738.892
- Şerefiye 0
-Bilgisayar Yazılımları 5.621.798
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.117.094
Peşin Ödenmiş Giderler 30.894.339
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 30.894.339
Ertelenmiş Vergi Varlığı 307.245.172
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 4.657.324.132
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 642.829.163
Kısa Vadeli Borçlanmalar 40.000.000
- Banka Kredileri 40.000.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 4.575.036
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 4.575.036
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 519.673.845
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 93.986.976
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 425.686.869
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 7.867.724
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 3.104.353
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0
Kısa Vadeli Karşılıklar 7.060.629
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 7.060.629
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 60.547.576
ARA TOPLAM 642.829.163
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 43.275.695
Uzun Vadeli Borçlanmalar 21.627.700
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 21.627.700
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 21.647.995
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 16.430.801
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 5.217.194
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 686.104.858
Ö Z K A Y N A K L A R 3.971.219.274
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 3.971.219.274
Ödenmiş Sermaye 400.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 1.682.971.256
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 16.266.823
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -10.071.233
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -10.071.233
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -10.071.233
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 77.638.848
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 811.941.693
Net Dönem Karı/Zararı 992.471.887
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 4.657.324.132

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR