Akıs Gmyo Mali Tablolar


2023-12 * AKSGY
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 1.569.329.379
Nakit ve Nakit Benzerleri 760.697.493
Finansal Yatırımlar 49.521.397
Ticari Alacaklar 143.057.648
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 142.099.608
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 8.235.605
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 8.235.605
Türev Araçlar 48.622.804
Stoklar 0
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 139.709.211
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 958.040
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 1.885.221
ARA TOPLAM 1.569.329.379
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 22.313.305.690
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 39.487.399
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 38.486.423
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.000.976
Türev Araçlar 2.021.847
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 55.885.691
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 21.915.830.000
Maddi Duran Varlıklar 168.546.655
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 28.409.172
- Şerefiye 5.040.855
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 23.368.317
Peşin Ödenmiş Giderler 96.705.611
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0
Diğer Duran Varlıklar 6.419.315
TOPLAM VARLIKLAR 23.882.635.069
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.686.237.565
Kısa Vadeli Borçlanmalar 422.437.829
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 534.329.709
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 51.978.995
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 43.600.904
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 8.378.091
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 9.993.786
Diğer Borçlar 640.590.179
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 591.871.592
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 48.718.587
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 19.690.616
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0
Kısa Vadeli Karşılıklar 7.216.451
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 505.402
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 6.711.049
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0
ARA TOPLAM 1.686.237.565
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.963.729.479
Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.947.483.941
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 11.110.055
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 11.110.055
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 3.328.353
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.807.130
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.807.130
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.649.967.044
Ö Z K A Y N A K L A R 20.232.668.025
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 20.232.668.025
Ödenmiş Sermaye 805.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 5.796.441.592
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 276.876.746
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -2.109.446
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.431.897
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.431.897
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 110.119.269
- Yabancı Para Çevirim Farkları 65.636.273
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 44.482.996
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 913.235.325
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 3.236.671.995
Net Dönem Karı/Zararı 3.358.458.325
Diğer Yedekler 339.301.224
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 23.882.635.069

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR