Anatolıa Tanı Ve Bıyoteknolojı Mali Tablolar


2022-9 * ANGEN
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 608.201.220
Nakit ve Nakit Benzerleri 301.371.731
Finansal Yatırımlar 106.621.032
Ticari Alacaklar 67.749.085
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 67.749.085
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 1.934.307
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.934.307
Türev Araçlar 0
Stoklar 89.037.785
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 16.239.743
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.153.442
Diğer Dönen Varlıklar 24.094.095
ARA TOPLAM 608.201.220
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 207.399.691
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 325.994
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 325.994
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 163.469.476
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 38.380.474
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 1.081.005
Ertelenmiş Vergi Varlığı 322.618
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 815.600.911
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 24.824.031
Kısa Vadeli Borçlanmalar 589.339
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 3.095.880
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.734.317
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 12.215.982
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 369.905
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 11.846.077
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.770.683
Diğer Borçlar 514.249
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 514.249
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 4.236.947
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.542.367
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.542.367
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 858.584
ARA TOPLAM 24.824.031
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 8.211.487
Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.570.668
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 2.084.952
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.084.952
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 3.555.867
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 33.035.518
Ö Z K A Y N A K L A R 782.565.393
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 782.565.393
Ödenmiş Sermaye 110.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 0
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 215.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 72.429
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 20.934.197
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 57.743.791
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 73.181.074
Net Dönem Karı/Zararı 305.633.902
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 815.600.911

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR