Bagfas Mali Tablolar


2023-12 * BAGFS
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 2.801.774.420
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.078.828.794
Finansal Yatırımlar 7.491.337
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 7.491.337
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 7.491.337
Ticari Alacaklar 393.631
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 76.907
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 68.716.723
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 68.716.723
Türev Araçlar 0
Stoklar 1.262.355.724
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 303.851.215
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 316.724
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 918.735
Diğer Dönen Varlıklar 79.218.261
ARA TOPLAM 2.801.774.420
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 6.261.402.585
Finansal Yatırımlar 6.293.334
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 60.897
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 60.897
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 5.184.776.033
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.834.553
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.834.553
Peşin Ödenmiş Giderler 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 818.804.829
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 9.063.177.005
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.211.022.312
Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.419.088.221
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 384.401.315
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 227.380.203
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 9.451.101
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 217.929.102
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 11.430.151
Diğer Borçlar 23.347.596
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 23.347.596
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 140.611.789
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0
Kısa Vadeli Karşılıklar 4.763.037
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.497.532
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 3.265.505
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0
ARA TOPLAM 2.211.022.312
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.152.008.947
Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.314.684.330
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 243.096
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 837.081.521
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 6.270.377
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 830.811.144
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 4.363.031.259
Ö Z K A Y N A K L A R 4.700.145.746
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 4.700.145.746
Ödenmiş Sermaye 135.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 1.456.983.203
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 23.833.741
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -6.231.883
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -6.231.883
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -6.231.883
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.323.542
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 1.323.542
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 209.946.213
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 4.386.552.307
Net Dönem Karı/Zararı -1.507.261.377
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 9.063.177.005

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR