Barem Ambalaj Mali Tablolar


2022-9 * BARMA
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 1.054.250.930
Nakit ve Nakit Benzerleri 86.162.911
Finansal Yatırımlar 276.044.993
Ticari Alacaklar 333.669.199
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 2.619.978
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.619.978
Türev Araçlar 0
Stoklar 246.260.140
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 95.872.011
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 13.621.698
ARA TOPLAM 1.054.250.930
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 269.080.742
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 292.302
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 267.387.199
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.222.560
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.222.560
Peşin Ödenmiş Giderler 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 1.323.331.672
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 498.197.121
Kısa Vadeli Borçlanmalar 325.996.138
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 59.718.043
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 56.432.178
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 56.432.178
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.141.216
Diğer Borçlar 4.942.679
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 4.942.679
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 34.471.111
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 5.952.344
Kısa Vadeli Karşılıklar 3.635.575
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.789.487
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.846.088
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.907.837
ARA TOPLAM 498.197.121
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 77.233.302
Uzun Vadeli Borçlanmalar 69.343.575
Banka Kredileri 69.270.087
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 73.488
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 284.288
Uzun Vadeli Karşılıklar 5.042.773
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 5.042.773
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 2.562.666
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 575.430.423
Ö Z K A Y N A K L A R 747.901.249
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 747.901.249
Ödenmiş Sermaye 52.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları 0
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 249.493.340
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 69.187.523
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 69.187.523
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 147.459
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 9.300.291
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 192.553.082
Net Dönem Karı/Zararı 174.867.013
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 1.323.331.672

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR