Bızım Magazaları Mali Tablolar


2015-9 * BIZIM
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 470.377.067
Nakit ve Nakit Benzerleri 46.586.674
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 175.996.721
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 450.112
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 175.546.609
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 156.883
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 156.883
Türev Araçlar 0
Stoklar 237.271.741
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 10.365.048
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 0
ARA TOPLAM 0
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 137.987.155
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 647.673
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 647.673
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 104.958.927
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 27.192.537
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 27.192.537
Peşin Ödenmiş Giderler 5.188.018
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 608.364.222
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 448.536.984
Kısa Vadeli Borçlanmalar 3.898.382
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 432.284.641
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 101.331.977
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 330.952.664
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 4.420.290
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 2.430.519
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 449.102
Kısa Vadeli Karşılıklar 3.198.307
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.698.923
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 499.384
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.855.743
ARA TOPLAM 0
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 18.513.458
Uzun Vadeli Borçlanmalar 9.290.482
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 3.418.607
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 3.418.607
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 5.804.369
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
Ö Z K A Y N A K L A R 141.313.780
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 141.313.780
Ödenmiş Sermaye 40.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 0
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -58.309
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar -58.309
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 9.842.476
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 82.574.719
Net Dönem Karı/Zararı 8.954.894
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 608.364.222

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR