Bızım Magazaları Mali Tablolar


2022-9 * BIZIM
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 2.688.938.043
Nakit ve Nakit Benzerleri 512.848.473
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 337.912.429
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 9.802.833
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 328.109.596
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 7.261.903
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 4.373.445
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.888.458
Türev Araçlar 0
Stoklar 1.724.806.356
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 66.961.274
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 39.147.608
ARA TOPLAM 2.688.938.043
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 764.858.700
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 12.548.968
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 12.548.968
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 397.790.195
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 50.340.431
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 51.616.320
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 3.453.796.743
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.881.629.206
Kısa Vadeli Borçlanmalar 101.466.679
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 2.551.023.497
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 457.014.169
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.094.009.328
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 52.970.366
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 41.929.606
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 5.102.573
Kısa Vadeli Karşılıklar 122.013.609
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 56.769.655
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 65.243.954
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 7.122.876
ARA TOPLAM 2.881.629.206
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 260.690.058
Uzun Vadeli Borçlanmalar 183.529.963
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 182.756.929
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 5.932.203
Uzun Vadeli Karşılıklar 71.227.892
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 71.227.892
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.142.319.264
Ö Z K A Y N A K L A R 311.477.479
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 311.506.545
Ödenmiş Sermaye 60.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 0
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -18.275.734
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -18.275.734
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -18.275.734
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 14.330.810
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 176.887.259
Net Dönem Karı/Zararı 92.097.702
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -29.066
TOPLAM KAYNAKLAR 3.453.796.743

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR