Besıktas Futbol Yat. Mali Tablolar


2023-9 * BJKAS
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 2.943.696.796
Nakit ve Nakit Benzerleri 10.471.353
Finansal Yatırımlar 17.047.208
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri 17.047.208
Ticari Alacaklar 223.810.114
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 223.810.114
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 2.380.361.008
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 2.380.175.896
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 185.112
Türev Araçlar 0
Stoklar 155.809.425
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 146.934.730
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 9.262.958
ARA TOPLAM 2.943.696.796
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 1.752.882.285
Finansal Yatırımlar 38
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 2.853.399
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.853.399
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 224.648.789
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.489.542.170
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 14.829.607
Ertelenmiş Vergi Varlığı 318.955
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 4.696.579.081
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.210.378.377
Kısa Vadeli Borçlanmalar 198.769
- Banka Kredileri 198.769
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.057.610.151
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 5.465.404
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 1.334.814.694
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.334.814.694
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 348.152.919
Diğer Borçlar 55.632.858
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 55.632.858
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 942.417.865
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 68.152.669
Kısa Vadeli Karşılıklar 85.165.731
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 85.165.731
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 318.232.721
ARA TOPLAM 4.210.378.377
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.446.973.349
Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.400.851.112
Banka Kredileri 2.398.940.123
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.910.989
Ticari Borçlar 745.625.243
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 745.625.243
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 765.726.929
Uzun Vadeli Karşılıklar 16.540.205
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 16.540.205
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 111.718.676
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 8.657.351.726
Ö Z K A Y N A K L A R -3.960.772.645
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR -3.960.772.645
Ödenmiş Sermaye 240.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 0
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.097.097
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -4.896.258
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -4.896.258
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -4.896.258
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 6.483.275
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -3.161.727.269
Net Dönem Karı/Zararı -1.041.729.490
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 4.696.579.081

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR