Berkosan Yalıtım Mali Tablolar


2022-9 * BRKSN
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 127.423.704
Nakit ve Nakit Benzerleri 6.877.013
Finansal Yatırımlar 18.517.241
Ticari Alacaklar 48.139.148
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 48.139.148
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- ��lişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 0
Stoklar 42.072.646
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 3.935.758
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 7.881.898
ARA TOPLAM 127.423.704
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 85.390.669
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 82.482
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 82.482
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 84.755.466
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 19.702
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 212.814.373
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 99.469.853
Kısa Vadeli Borçlanmalar 25.308.609
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 12.754.504
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 48.209.696
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 48.209.696
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0
Diğer Borçlar 1.803.178
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.044.011
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 759.167
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 2.990.552
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 475.244
Kısa Vadeli Karşılıklar 5.099.793
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 4.485.586
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 614.207
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.828.277
ARA TOPLAM 99.469.853
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 17.089.160
Uzun Vadeli Borçlanmalar 11.837.752
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 239.314
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 0
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 2.802.407
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 116.559.013
Ö Z K A Y N A K L A R 96.255.360
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 95.993.066
Ödenmiş Sermaye 15.600.000
Sermaye Düzeltme Farkları 0
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 312.370
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 48.418.154
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 59.539.399
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.772.335
- Yabancı Para Çevirim Farkları -11.121.245
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.850.602
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 21.617.477
Net Dönem Karı/Zararı 8.194.463
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 262.294
TOPLAM KAYNAKLAR 212.814.373

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR