Bursa Cımento Mali Tablolar


2023-12 * BUCIM
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 4.759.231.074
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.136.764.349
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 1.864.814.925
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.864.588.441
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 55.326.273
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 55.326.273
Türev Araçlar 0
Stoklar 1.225.050.932
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 431.846.673
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 226.484
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 45.427.922
ARA TOPLAM 4.759.231.074
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 7.260.535.252
Finansal Yatırımlar 89.176.644
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 354.370
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 354.370
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 581.568.106
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 9.724.200
Maddi Duran Varlıklar 5.863.158.785
Diğer Maddi Duran Varlıklar 11.016.804
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 35.343.057
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 365.819
Peşin Ödenmiş Giderler 273.080.273
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 273.080.273
Ertelenmiş Vergi Varlığı 382.020.057
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 12.019.766.326
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.325.674.263
Kısa Vadeli Borçlanmalar 79.810.327
- Banka Kredileri 47.627.043
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 333.807.696
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 543.783.757
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 8.832.214
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 534.951.543
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 47.565.518
Diğer Borçlar 116.166.047
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 7.470
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 116.158.577
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 73.796.115
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 21.391.096
Kısa Vadeli Karşılıklar 69.561.705
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 59.679.982
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 9.881.723
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 39.792.002
ARA TOPLAM 1.325.674.263
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 341.628.383
Uzun Vadeli Borçlanmalar 168.532.033
Banka Kredileri 159.480.646
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 9.051.387
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 168.971.101
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 168.971.101
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 4.125.249
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.667.302.646
Ö Z K A Y N A K L A R 10.352.463.680
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 8.802.594.563
Ödenmiş Sermaye 1.500.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 3.668.070.482
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -25.297.029
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 10.277.876
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -77.785.813
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -69.011.371
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -69.011.371
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 148.590.582
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.744.046.331
Net Dönem Karı/Zararı 1.833.125.748
Diğer Yedekler 1.566.386
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 1.549.869.117
TOPLAM KAYNAKLAR 12.019.766.326

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR