Burcelık Mali Tablolar


2023-12 * BURCE
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 419.878.165.000
Nakit ve Nakit Benzerleri 130.983.107.000
Finansal Yatırımlar 13.946.000
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 13.946.000
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 13.946.000
Ticari Alacaklar 77.458.821.000
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 77.458.821.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 10.862.454.000
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 10.862.454.000
Türev Araçlar 0
Stoklar 117.995.410.000
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 80.321.153.000
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 867.702.000
Diğer Dönen Varlıklar 1.375.572.000
ARA TOPLAM 419.878.165.000
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 718.288.805.000
Finansal Yatırımlar 463.467.000
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 656.000
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 656.000
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 678.264.723.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 39.382.363.000
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 177.596.000
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 177.596.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 1.138.166.970.000
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 335.256.876.000
Kısa Vadeli Borçlanmalar 4.781.715.000
- Banka Kredileri 16.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 10.540.879.000
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 12.781.000
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 76.289.082.000
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 21.660.000
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 76.267.422.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 9.956.459.000
Diğer Borçlar 3.554.310.000
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 3.554.310.000
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 222.709.441.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0
Kısa Vadeli Karşılıklar 6.440.230.000
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 4.823.184.000
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.617.046.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 984.760.000
ARA TOPLAM 335.256.876.000
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 140.483.971.000
Uzun Vadeli Borçlanmalar 16.581.027.000
Banka Kredileri 15.174.874.000
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.406.153.000
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 16.495.123.000
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 16.495.123.000
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 107.407.821.000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 475.740.847.000
Ö Z K A Y N A K L A R 662.426.123.000
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 635.491.105.000
Ödenmiş Sermaye 8.424.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 109.658.338.000
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 3.232.050.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 136.753.315.000
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 136.753.315.000
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -27.283.368.000
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 302.691.000
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 302.691.000
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 38.385.750.000
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 285.997.042.000
Net Dönem Karı/Zararı 52.737.919.000
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 26.935.018.000
TOPLAM KAYNAKLAR 1.138.166.970.000

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR