Burcelık Mali Tablolar


2015-9 * BURCE
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 18.999.588
Nakit ve Nakit Benzerleri 3.309.261
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 3.393.351
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 63.216
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 3.330.135
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 119.017
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 119.017
Türev Araçlar 0
Stoklar 11.173.070
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 942.263
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 2.104
Diğer Dönen Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlılar 60.522
ARA TOPLAM 0
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 24.419.785
Finansal Yatırımlar 83.194
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 725
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 725
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 22.335.696
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 88.397
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 88.397
Peşin Ödenmiş Giderler 55.607
Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.856.166
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 43.419.373
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 17.281.334
Kısa Vadeli Borçlanmalar 3.928.002
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 5.770.896
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 5.226.590
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 5.368
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 5.221.222
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 916.740
Diğer Borçlar 230.634
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 230.634
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 500.335
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0
Kısa Vadeli Karşılıklar 645.475
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 645.475
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 62.662
ARA TOPLAM 0
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 10.339.747
Uzun Vadeli Borçlanmalar 6.324.507
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 18.419
Uzun Vadeli Karşılıklar 3.996.821
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 3.996.821
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
Ö Z K A Y N A K L A R 15.798.292
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 14.037.113
Ödenmiş Sermaye 8.424.000
Sermaye Düzeltme Farkları 160.192
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 233.252
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 13.372.205
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 14.069.550
Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kayıp/Kzanç -697.345
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 11.117
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
Finansal Yatırımlar Değerleme Fonu 11.117
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 852.256
Yasal Yedekler 104.423
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -7.663.813
Net Dönem Karı/Zararı -1.456.519
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 1.761.179
TOPLAM KAYNAKLAR 43.419.373

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR