Burcelık Vana Mali Tablolar


2023-12 * BURVA
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 101.497.189
Nakit ve Nakit Benzerleri 26.509.637
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 22.989.690
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 22.989.690
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 1.338.029
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.338.029
Türev Araçlar 0
Stoklar 28.576.385
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 20.209.599
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 710.843
Diğer Dönen Varlıklar 1.163.006
ARA TOPLAM 101.497.189
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 30.650.617
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 29.318.695
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 715.122
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 110.288
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 110.288
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 132.147.806
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 76.344.934
Kısa Vadeli Borçlanmalar 4.734.152
- Banka Kredileri 4.635.944
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.951.569
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 12.781
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 3.279.108
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 70.326
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 3.208.782
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 977.151
Diğer Borçlar 333.426
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 333.426
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 64.323.989
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0
Kısa Vadeli Karşılıklar 674.414
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 674.414
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 71.125
ARA TOPLAM 76.344.934
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 10.747.936
Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.669.902
Banka Kredileri 2.279.121
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 825.630
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 825.630
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 7.252.404
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 87.092.870
Ö Z K A Y N A K L A R 45.054.936
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 45.054.936
Ödenmiş Sermaye 7.347.672
Sermaye Düzeltme Farkları 88.116.927
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 8.036.449
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 3.691.322
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 3.691.322
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.659.331
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.176.448
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -66.409.381
Net Dönem Karı/Zararı 3.095.499
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 132.147.806

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR