Dogus Gmyo Mali Tablolar


2022-12 * DGGYO
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 40.462.608
Nakit ve Nakit Benzerleri 16.995.328
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 21.669.257
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 16.393.935
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 5.275.322
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 58.399
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 58.399
Türev Araçlar 0
Stoklar 0
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 847.478
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 363.454
Diğer Dönen Varlıklar 528.692
ARA TOPLAM 40.462.608
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 5.055.380.822
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 5.051.517.034
Maddi Duran Varlıklar 795.782
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 145.495
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 2.701.154
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0
Diğer Duran Varlıklar 221.357
TOPLAM VARLIKLAR 5.095.843.430
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 365.831.250
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 237.576.648
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 101.968.498
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 94.041.800
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 7.926.698
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 204.859
Diğer Borçlar 22.793.568
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 22.500.000
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 293.568
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 611.345
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0
Kısa Vadeli Karşılıklar 2.318.195
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.268.247
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 49.948
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 358.137
ARA TOPLAM 365.831.250
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.660.260.468
Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.655.036.859
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 2.472.483
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 900.921
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.850.205
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.850.205
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.026.091.718
Ö Z K A Y N A K L A R 3.069.751.712
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 3.069.751.712
Ödenmiş Sermaye 332.007.786
Sermaye Düzeltme Farkları 0
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 261.639.202
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -730.345
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -730.345
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -730.345
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 5.056.295
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -193.250.222
Net Dönem Karı/Zararı 2.665.028.996
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 5.095.843.430

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR