Dıtas Dogan Mali Tablolar


2015-9 * DITAS
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 42.517.854
Nakit ve Nakit Benzerleri 4.889.898
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 18.837.935
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 182
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 18.837.753
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 215.174
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 215.174
Türev Araçlar 0
Stoklar 13.409.530
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 1.881.836
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 20.308
Diğer Dönen Varlıklar 3.263.173
ARA TOPLAM 42.517.854
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 24.490.122
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 16.299
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 16.299
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 22.894.200
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 452.731
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 452.731
Peşin Ödenmiş Giderler 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 350.362
Diğer Duran Varlıklar 776.530
TOPLAM VARLIKLAR 67.007.976
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 29.172.962
Kısa Vadeli Borçlanmalar 9.001.162
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.036.027
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 16.134.047
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 15.532.487
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 601.560
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.238.739
Diğer Borçlar 697.911
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 680.081
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 17.830
Türev Araçlar 54.780
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 89.424
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0
Kısa Vadeli Karşılıklar 920.872
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 577.479
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 343.393
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0
ARA TOPLAM 29.172.962
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 11.173.749
Uzun Vadeli Borçlanmalar 6.216.888
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 4.956.861
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 4.956.861
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
Ö Z K A Y N A K L A R 26.661.265
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 26.661.265
Ödenmiş Sermaye 10.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 15.137.609
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.892.743
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.892.743
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 106.042
- Yabancı Para Çevirim Farkları 106.042
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.815.987
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -630.224
Net Dönem Karı/Zararı 2.124.594
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 67.007.976

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR