Dınamık Isı Makına Yalıtım Mali Tablolar


2022-9 * DNISI
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 204.477.405
Nakit ve Nakit Benzerleri 54.617.122
Finansal Yatırımlar 71.230.387
Ticari Alacaklar 45.792.689
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.146
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 45.791.543
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 239.563
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 239.563
Türev Araçlar 0
Stoklar 27.194.234
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 4.827.364
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 576.046
ARA TOPLAM 204.477.405
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 217.453.177
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 216.890.479
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 8.966
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 8.966
Peşin Ödenmiş Giderler 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 421.930.582
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 101.593.674
Kısa Vadeli Borçlanmalar 75.162.801
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 2.748.914
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 13.536.248
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 13.536.248
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.540.300
Diğer Borçlar 120.939
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 120.939
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 5.127.649
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 2.957.940
Kısa Vadeli Karşılıklar 398.883
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 291.088
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 107.795
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0
ARA TOPLAM 101.593.674
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 38.322.936
Uzun Vadeli Borçlanmalar 24.007.200
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 2.875.021
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.875.021
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 11.440.715
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 139.916.610
Ö Z K A Y N A K L A R 282.013.972
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 282.013.972
Ödenmiş Sermaye 79.818.750
Sermaye Düzeltme Farkları 0
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 8.171.672
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 113.991.367
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 113.991.367
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -39.247
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.510.112
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 37.981.444
Net Dönem Karı/Zararı 38.540.627
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 421.930.582

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR