Eczacıbası Ilac Mali Tablolar


2022-12 * ECILC
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 2.652.966.000
Nakit ve Nakit Benzerleri 556.168.000
Finansal Yatırımlar 388.038.000
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 388.038.000
Ticari Alacaklar 798.479.000
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 3.573.000
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 794.906.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 1.118.000
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 927.000
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 191.000
Türev Araçlar 0
Stoklar 786.692.000
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 53.468.000
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 28.904.000
Diğer Dönen Varlıklar 40.099.000
ARA TOPLAM 2.652.966.000
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 20.578.891.000
Finansal Yatırımlar 11.844.288.000
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 347.000
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 220.000
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 127.000
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 272.320.000
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 5.179.691.000
Maddi Duran Varlıklar 2.134.828.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 828.087.000
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 45.692.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı 85.953.000
Diğer Duran Varlıklar 136.758.000
TOPLAM VARLIKLAR 23.231.857.000
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.310.277.000
Kısa Vadeli Borçlanmalar 441.504.000
- Banka Kredileri 411.941.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 20.000.000
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 649.823.000
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 24.036.000
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 625.787.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 21.678.000
Diğer Borçlar 24.283.000
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 6.000
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 24.277.000
Türev Araçlar 6.588.000
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 4.101.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 24.724.000
Kısa Vadeli Karşılıklar 116.719.000
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 54.027.000
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 62.692.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 857.000
ARA TOPLAM 1.310.277.000
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.167.912.000
Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.495.271.000
Banka Kredileri 1.466.823.000
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 18.007.000
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 122.519.000
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 122.519.000
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.550.122.000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 4.478.189.000
Ö Z K A Y N A K L A R 18.753.668.000
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 18.751.906.000
Ödenmiş Sermaye 685.260.000
Sermaye Düzeltme Farkları 105.777.000
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 11.001.036.000
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 10.925.582.000
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -50.766.000
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 51.179.000
- Yabancı Para Çevirim Farkları 10.010.000
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların diğer kapsamlı gelirlerden kar/zarar sınıflandırılacak paylar 41.169.000
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 295.070.000
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 2.435.824.000
Net Dönem Karı/Zararı 4.177.760.000
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 1.762.000
TOPLAM KAYNAKLAR 23.231.857.000

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR