Bızım Magazaları Mali Tablolar


2022-9 * EDATA
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 318.398.890
Nakit ve Nakit Benzerleri 140.565.379
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 103.914.696
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 103.914.696
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 170.820
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 170.820
Türev Araçlar 0
Stoklar 59.139.890
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 6.648.281
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 7.959.824
ARA TOPLAM 318.398.890
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 28.265.408
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 24.133.496
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 858.385
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 3.389
Ertelenmiş Vergi Varlığı 590.436
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 346.664.298
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 93.949.835
Kısa Vadeli Borçlanmalar 18.000.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.719.550
Banka Kredileri 18.000.000
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 63.684.536
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 272.089
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 63.412.447
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 405.934
Diğer Borçlar 2.112.249
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.112.249
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 1.122.131
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 6.642.671
Kısa Vadeli Karşılıklar 262.764
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 262.764
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0
ARA TOPLAM 93.949.835
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.251.816
Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.526.677
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.725.139
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.725.139
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 98.201.651
Ö Z K A Y N A K L A R 248.462.647
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 248.462.647
Ödenmiş Sermaye 45.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 0
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 59.749.395
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.428.073
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.428.073
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.573.902
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 62.504.740
Net Dönem Karı/Zararı 81.062.683
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 346.664.298

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR