Emlak Konut Gmyo Mali Tablolar


2022-9 * EKGYO
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 34.187.093.000
Nakit ve Nakit Benzerleri 3.407.568.000
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 2.956.446.000
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.956.446.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 555.755.000
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 555.755.000
Türev Araçlar 0
Stoklar 25.945.561.000
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 681.974.000
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 639.789.000
ARA TOPLAM 34.187.093.000
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 5.003.601.000
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 3.466.203.000
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 3.466.203.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 1.014.000
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 814.592.000
Maddi Duran Varlıklar 68.893.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.862.000
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 39.190.694.000
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 18.674.346.000
Kısa Vadeli Borçlanmalar 804.367.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.321.043.000
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 2.261.177.000
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 997.947.000
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.263.230.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0
Diğer Borçlar 572.735.000
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 572.735.000
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 13.446.548.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0
Kısa Vadeli Karşılıklar 268.476.000
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 26.348.000
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 242.128.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0
ARA TOPLAM 18.674.346.000
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.926.641.000
Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.775.554.000
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 116.847.000
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 4.738.000
Uzun Vadeli Karşılıklar 29.502.000
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 29.502.000
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 21.600.987.000
Ö Z K A Y N A K L A R 17.589.707.000
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 17.589.707.000
Ödenmiş Sermaye 3.800.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 0
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 2.366.895.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -42.000
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -42.000
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 885.383.000
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 8.745.237.000
Net Dönem Karı/Zararı 2.088.465.000
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 39.190.694.000

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR