Ekız Kımya Mali Tablolar


2022-9 * EKIZ
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 7.215.675
Nakit ve Nakit Benzerleri 879.972
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 1.495.985
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.495.985
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 4.824.408
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 4.671.636
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 152.772
Türev Araçlar 0
Stoklar 0
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 15.310
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 0
ARA TOPLAM 7.215.675
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 123.393.962
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 123.255.000
Maddi Duran Varlıklar 130.506
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 8.456
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 130.609.637
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 19.092.434
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 11.064.893
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 723.237
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 723.237
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 492.389
Diğer Borçlar 6.031.392
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 6.031.392
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0
Kısa Vadeli Karşılıklar 780.523
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 100.523
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 680.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0
ARA TOPLAM 19.092.434
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 29.152.749
Uzun Vadeli Borçlanmalar 26.791.962
Banka Kredileri 26.791.962
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 1.846.018
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 514.769
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 514.769
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 48.245.183
Ö Z K A Y N A K L A R 82.364.454
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 82.364.454
Ödenmiş Sermaye 9.284.470
Sermaye Düzeltme Farkları 48.748
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 21.274.337
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 21.599.293
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 21.599.293
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -259.744
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.853.991
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -14.134.136
Net Dönem Karı/Zararı 42.437.751
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 130.609.637

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR