Ercıyas Celık Boru Mali Tablolar


2022-9 * ERCB
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 2.895.492.260
Nakit ve Nakit Benzerleri 55.738.479
Finansal Yatırımlar 349.999
Ticari Alacaklar 721.522.098
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 100.812.090
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 620.710.008
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 1.375.063.675
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.363.399.564
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 11.664.111
Türev Araçlar 0
Stoklar 524.486.307
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 53.985.817
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 417.094
Diğer Dönen Varlıklar 163.928.791
ARA TOPLAM 2.895.492.260
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 2.267.578.678
Finansal Yatırımlar 513.295
- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 513.295
Ticari Alacaklar 29.930.822
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 29.930.822
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 18.300
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 18.300
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 230.572.108
Maddi Duran Varlıklar 1.978.450.814
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 26.043.969
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 26.043.969
Peşin Ödenmiş Giderler 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 5.163.070.938
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.634.191.903
Kısa Vadeli Borçlanmalar 946.461.802
- Banka Kredileri 946.461.802
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 285.104.478
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 891.122.025
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 7.730.296
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 883.391.729
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 8.086.882
Diğer Borçlar 127.403.012
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 126.647.668
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 755.344
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 272.006.434
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 3.326.354
Kısa Vadeli Karşılıklar 91.571.976
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 5.619.160
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 85.952.816
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 9.108.940
ARA TOPLAM 2.634.191.903
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 786.408.040
Uzun Vadeli Borçlanmalar 369.286.720
Banka Kredileri 369.286.720
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 24.768.521
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 24.768.521
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 392.352.799
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.420.599.943
Ö Z K A Y N A K L A R 1.742.470.995
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.742.470.995
Ödenmiş Sermaye 77.770.481
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -269.682.116
Sermaye Düzeltme Farkları 0
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 13.886.025
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.647.255.244
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 470.956.599
- Yabancı Para Çevirim Farkları 1.176.298.645
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 22.071.796
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 142.633.254
Net Dönem Karı/Zararı 82.886.792
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 5.163.070.938

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR